دوره و شماره: دوره 30، شماره 178، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 141-187 
هپاتیت A در کودکان خیابانی اصفهان

زری نخودیان؛ بهروز عطایی؛ آناهیتا بابک؛ مجید یاران؛ احمدرضا پهلوانی


فنوتیپ ازدیاد مقاومت در ایزوله‌های بالینی سالمونلا در نتیجه‌ی افزایش فعالیت آنزیم‌های بتا-لاکتاماز

مرسده تاجبخش؛ محمد یعقوبی آوینی؛ جهان علی خواجه؛ مسعود آل بویه؛ احسان ناظم الحسینی مجرد؛ محمدرضا زالی


ارزیابی فناوری سلامت داروی اینفلیکیسماب: مرور مطالعات نوع دوم

محمدرضا مبینی‌زاده؛ علیرضا اولیایی‌منش؛ شیلا دعایی؛ مینا نجاتی؛ پریسا ابویی؛ مهدی آزادبخت؛ محبوبه ولدخانی