دوره و شماره: دوره 30، شماره 195، مرداد و شهریور 1391، صفحه 901-947 
ردیابی باکتری لژیونلا در آب برج‌های خنک‌کننده

فرزانه بقال اصغری؛ مهناز نیک آئین؛ مریم حاتم‌زاده؛ مرضیه وحید دستجردی؛ اکبر حسن‌زاده


ارتباط سلامـت معنـوی و ابعاد آن با استرس، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان سینـه

امیر موسی رضایی؛ همایون ناجی اصفهانی؛ طاهره مومنی قلعه قاسمی؛ جهانگیر کریمیان؛ امراله ابراهیمی


بررسی علل عفونی بستری شدن بیماران مبتلا به HIV/AIDS و ارتباط آن با تعداد لنفوسیت‌های CD4+

علیرضا امامی نائینی؛ هلیا حمصیان اتفاق؛ کیانا شیرانی؛ فرنوش میرزاده؛ احمد باقری