دوره و شماره: دوره 30، شماره 199، مهر و آبان 1391، صفحه 1095-1144 
بررسی فراوانی نسبی آنتی‌‌بادی محافظت کننده‌ی هپاتیت A در بیماران مبتلا به هپاتیت B یا C مزمن در استان اصفهان

پریسا شعاعی؛ لاله زیدآبادی نژاد؛ بهروز عطائی؛ آناهیتا بابک؛ زری نخودیان؛ مجید یاران؛ مریم فروغی‌فر؛ نازیلا کساییان


اثر مکمل‌ و فعالیت بی‌هوازی بر شاخص‌های استرس اکسایشی در ورزشکاران واترپلو

حسن ذوالفقار دیدنی؛ مهدی کارگرفرد؛ وحید کریم آزاد مرجانی؛ مهدی کارگرفرد