دوره و شماره: دوره 30، شماره 202، مهر و آبان 1391، صفحه 1251-1289 
خصوصیات، عوارض عمل و سرانجام دو روش جراحی در بیماران مبتلا به سندرم خروجی قفسه‌ی صدری

سید عباس طباطبایی؛ علی اکبر بیگی؛ امین اسماعیلی؛ وحید گوهریان؛ علیرضا مقتدری؛ امیر مؤید نیا؛ اکبر حسن‌زاده


گزارش یک مورد بلوک کامل قلبی در بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور

علی‌رضا ملکی؛ باقر نیک‌یار؛ امیررضا بیک‌محمدی؛ هادی ملکی