دوره و شماره: دوره 30، شماره 220، بهمن و اسفند 1391 
بررسی شیوع کلونیزاسیون رکتوواژینال استرپتوکوک گروه B در زنان باردار توسط تکنیک PCR

صفحه 2367-2375

مولود آبسالان؛ گیلدا اسلامی؛ هنگامه زندی؛ احمد مصدق؛ محمود وکیلی؛ محمد باقر خلیلی


ارزیابی میزان تأثیر رنگ سنگ‌‌‌های گرانیت در رادیواکتیویته‌ی طبیعی آن‌ها

صفحه 2412-2418

محمد باقر توکلی؛ محمد رضا عبدی؛ هادی نخ‌زری مقدم؛ گلزاده حاجی علیانی؛ سید علی موسوی


مقایسه‌ی ارزش تشخیصی کیت حاوی پروتئین نوترکیب B و کیت استاندارد Euroimmun در تشخیص اکینوکوکوس گرانولوزوس

صفحه 2432-2440

مریم مرادی؛ بهزاد حق‌پناه؛ بهرام کاظمی؛ انسیه داوودآبادی؛ ساناز غلامی؛ سحر کفش‌دوز جباری