دوره و شماره: دوره 30، شماره 213، آذر و دی 1391 
بررسی نتایج درمان سرطان‌های پیشرفته بافت پوششی سر و گردن با روش پرتودرمانی با یا بدون شیمی‌درمانی

صفحه 1862-1867

مهناز رعایایی؛ عباس گوکی‌زاده؛ علی مهرابی کوشکی؛ دردانه ابراهیمی؛ سیده هدی مهدوی


هیپرانسولینمی در دختران 18-14 ساله‌‌ی مبتلا به فنوتیپ‌های مختلف سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

صفحه 1901-1910

مرضیه اکبرزاده؛ طاهره نادری؛ محمد حسین دباغ‌منش؛ حمیدرضا طباطبایی؛ زهرا زارع


کلون و بیان مولکولی ژن رتپلاز در سلول‌های باکتری اشریشیا کولی با استفاده از پروموتر tac

صفحه 1911-1918

صفیه آقاعبداللهیان؛ محمد ربانی؛ کامران قائدی؛ حمید میر محمد صادقی