دوره و شماره: دوره 30، شماره 211، آذر و دی 1391 
بررسی جهش R434X ژن Dual oxidase 2 (DUOX2) در بیماران مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید دایمی و گذرا

صفحه 1745-1752

امید خوشنود؛ محمد حسن تاج الدینی؛ مهین ‌هاشمی‌پور؛ منصور صالحی؛ آوات فیضی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رویا کلیشادی؛ سیلوا هوسپیان؛ مسعود امینی


بررسی عوامل مؤثر در ایجاد لنفادم بعد از درمان اولیه‌ی کارسینوم مهاجم پستان

صفحه 1753-1758

سیمین همتی؛ هاجر جباری؛ مجتبی اکبری؛ مینا تجویدی؛ پوریا عادلی رانکوهی


آگاهی زوج‌های جوان مراجعه‌کننده به یک مرکز مشاوره‌ی خصوصی درباره‌ی آنفلوانزای نوع A، راه‌های سرایت و پیشگیری از آن

صفحه 1786-1793

شراره مقیم؛ جلیل راسک؛ بهرام نصر اصفهانی؛ بهنود هدایت پور؛ ابتهاج پیشوا؛ مجتبی اکبری