دوره و شماره: دوره 30، شماره 183، خرداد و تیر 1391، صفحه 369-409 
بررسی فراوانی آلودگی با Transfusion Transmitted Virus به روش مولکولی PCR در بیماران همودیالیزی و معتادان تزریقی

بهروز عطایی؛ علیرضا امامی نائینی؛ فرزین خوروش؛ محمدرضا یزدانی؛ عباسعلی جوادی؛ مهدی عطایی


تأثیر ماساژ بر وزن‌گیری و یرقان نوزادان ترم مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی

مهدی بصیری مقدم؛ کوکب بصیری مقدم؛ مجتبی کیان‌مهر؛ عالیه جمعه‌زاده؛ فریده داودی


بررسی اثر شدت تمرین ایروبیک بر میزان لپتین سرم در زنان چاق و دارای اضافه وزن

ندا قدیری بهرام‌آبادی؛ سید محمد مرندی؛ حسین مجتهدی؛ فهیمه اسفرجانی