دوره و شماره: دوره 30، شماره 214، آذر و دی 1391 
بررسی پلی‌مورفیسم ژنتیکی C677T در ژن MTHFR در بیماران مبتلا به میگرن در مقایسه با گروه شاهد

صفحه 1935-1941

کامیار همت؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ محمد سعادت‌نیا؛ لاله رفیعی؛ علیرضا زندی‌فر؛ محمدحسن تاج‌الدینی


اثر DAPT بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده‌ی محلول آن در موش‌های چاق

صفحه 1942-1948

هاجر سعیدی؛ نیلوفر شعبانی‌کیا؛ المیرا کلانتری؛ زویا طاهر گورابی


بیان مولکول NKG2D در سطح لنفوسیت‌های T خون محیطی افراد مبتلا به مراحل متاستازی و غیر متاستازی سرطان کولورکتال

صفحه 1957-1966

هادی غضنفری؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ حمید کلانتری؛ محمدرضا مرآثی؛ محمدحسین صانعی؛ وجیهه استادی؛ نیلوفر حسن‌نژاد


تغییرات سطوح سرمی نیترات و نیتریت و وابستگی جنس در نفروتوکسیستی ناشی از سیس‌پلاتین

صفحه 1967-1975

مهدی نعمت بخش؛ سید محمدعلی سروش‌زاده؛ زهرا پزشکی؛ اردشیر طالبی؛ فرزانه اشرفی