بهبود تأثیر ادجووانت‌‌ها: هدف قرار دادن گیرنده‌های سیستم ایمنی ذاتی با نگاهی ویژه به آگونیست‌های گیرنده‌های شبه تول

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه ایمونولوژی و بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی و پژوهشکده‌ی فناوری زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ایجاد ادجوانت‌هایی قوی و ایمن که قادر باشند ایمنی حفاظتی طولانی مدتی را در واکسیناسیون ایجاد نمایند، زمینه‌ی تحقیقاتی گسترده‌ای را در ساخت واکسن به خود اختصاص داده است. در عین حال، کشف گیرنده‌های شبه تول (Toll-like receptors یا TLRs) و سایر گیرنده‌های ایمنی ذاتی با توانایی ایجاد پلی بین پاسخ‌های ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی فرصت مناسبی را برای استفاده از آگونیست‌‌های این گیرنده‌ها، جهت ایجاد ادجوانت‌های جدید فراهم نموده است. TLRs از جمله مهم‌ترین گیرنده‌های ایمنی ذاتی هستند که بیشترین تحقیقات در زمینه‌ی شناسایی و استفاده از آگونیست‌های آن‌ها در جهت القای پاسخ‌های ایمنی ذاتی انجام گرفته است. از آگونیست‌های TLRs برای درمان سرطان، آلرژی‌ها و عفونت‌های ویروسی، و به عنوان ادجووانت برای بهبود واکسن‌ها در جهت جلوگیری یا درمان سرطان و بیماری‌های عفونی استفاده شده است. ما در این مطالعه مروری بر راهکارهایی که تاکنون در زمینه‌ی کشف و ایجاد ترکیبات محرک ایمنی و فرمولاسیون واکسن‌هایی که قادر به القای پاسخ‌های ایمنی ذاتی هستند، انجام دادیم. همچنین نقش آن‌ها در فعال‌سازی سیستم ایمنی و استفاده از لیگاندهای آن‌ها به عنوان ادجووانت مورد بحث قرار گرفت. واژگان کلیدی: ایمنی ذاتی، آگونیست‌های Toll-like receptors، واکسیناسیون، ادجووانت

عنوان مقاله [English]

Improving the Effectiveness of Adjuvants: Targeting Innate Immune Receptors with a Special Focus on Toll-like Receptor Agonists

نویسندگان [English]

  • Seyed-Elias Tabatabaeizadeh 1
  • Alireza Haghparast 2
1 PhD candidate, Department of Biotechnology, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Immunology and Biotechnology, School of Veterinary Medicine AND Institute of Biotechnology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The development of potent and safe adjuvants for generating vaccines capable of inducing protective and long lasting immunity has become an expanding field in vaccine development. At the same time, the discovery of toll-like receptors (TLRs) and other innate immune receptors, which can bridge the innate immune responses and adaptive immunity, is offering unexampled opportunities for using the agonists of these receptors for developing novel adjuvants. TLRs are among the most important receptors that have been studied for identifying and using of their agonists to induce innate immune responses. TLRs agonists are being employed for the treatment of cancer, allergies and viral infections, and as adjuvants for vaccine improvement to prevent or treat cancer and infectious diseases. Here we review approaches to the discovery and development of immunostimulatory compounds and vaccine formulations that target the innate immune responses. After introducing TLRs biology and their involvement in immune activation, the use of their agonists as adjuvants is discussed. Keywords: Innate immunity, Toll-like receptors, Vaccination, Immunologic adjuvants