دوره و شماره: دوره 30، شماره 197، مرداد و شهریور 1391، صفحه 991-1047 
مقایسه‌ی فراوانی تشنج در بیماران مسموم با ترامادول، در دو گروه با و بدون درمان با نالوکسان

اسماعیل فرزانه؛ مهدی صمدزاده؛ بیتا شهباززادگان؛ ایرج صیادرضایی؛ بابک مصطفی‌زاده؛ اعظم سربندی فراهانی؛ شهرام حبیب زاده


مکانیسم‌های مقاومت به شیمی‌درمانی در تومورهای مشتق از سلول‌های بنیادی سرطانی

حمیدرضا میرزائی؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ محمد سلیمانی؛ حمید کلانتری؛ حامد میرزائی؛ محمد اقبالی؛ محسن چمن‌آرا؛ محمد حسن تاج‌الدینی