دوره و شماره: دوره 30، شماره 217، بهمن و اسفند 1391 
ارتباط سطح سرمی لپتین و نیتریک اکساید در موش‌های Balb/C چاق

صفحه 2144-2149

نیلوفر شعبانی‌کیا؛ ‌هاجر سعیدی؛ المیرا کلانتری؛ زویا طاهر گورابی؛ مجید خزاعی


فراوانی مقاومت جدایه‌های بالینی کلستریدیوم دیفیسیل علیه آنتی‌بیوتیک‌های رایج درمانی در ایران

صفحه 2160-2168

فرحناز سادات شایگان مهر؛ مجتبی داربویی؛ محمد مهدی اصلانی؛ مسعود آله بویه؛ معصومه عظیمی‌راد؛ محمدرضا زالی


سولفیدهای گیاهی: ترکیباتی مؤثر بر بیماری‌های پوست و مو

صفحه 2198-2205

زهره جلوداریان؛ روشنک تقوایی؛ الناز الله‌یاری؛ یلدا شکوهی‌نیا؛ علیرضا قنادی