دوره و شماره: دوره 30، شماره 193، مرداد و شهریور 1391، صفحه 809-861 
بررسی فراوانی فاکتورهای پیش‌آگهی ‌دهنده‌ در سرطان پستان و ارتباط آن‌ها با سن و مرحله‌ی تظاهر بیماری

فریبرز مکاریان؛ فریبا ‌هاشمی؛ ندا معتمدی؛ محمد آرش رمضانی؛ محمدرضا مهاجری؛ ندا عبدیزدان؛ پرنیان تابش؛ شیرین مکاریان؛ مائده عباسی


بررسی امکان‌سنجی تجویز رژیم Hyper-CVAD در بیماران مبتلا به لوکمی یا لنفوم حاد لنفوبلاستیک

صالح آزادبخت؛ فیروزه معین زاده؛ ولی الله مهرزاد؛ مژگان اعلم صمیمی؛ مهدی تذهیبی؛ فرزانه اشرفی