دوره و شماره: دوره 30، شماره 215، بهمن و اسفند 1391 
بررسی مقایسه‌ای نوع و شدت علایم بالینی در زنان و مردان مبتلا به سندرم کرونری حاد

صفحه 2011-2021

مهدی راعی؛ اعظم حمیدزاده؛ اکرم سادات منتظری؛ زهرا نعیم‌آبادی؛ امیر الماسی حشیانی


تعیین میزان شیوع، حساسیت و ویژگی علایم و نشانه‌های بالینی کراتوکونژنکتیویت آدنوویروسی

صفحه 2029-2038

مسعود مختاری؛ امیر رضا لاری‌پور تهرانفر؛ شراره مقیم؛ علیرضا دهقانی؛ زیبا فرج‌زادگان؛ نفیسه‌السادات حسینی؛ سید علی رضوی‌نسب


مقایسه‌ی فراوانی نسبی کشت مثبت میکروارگانیسم در آب شهر اصفهان قبل و بعد از تصفیه، بعد از عبور از لوله‌ها و مایع دیالیز و قبل از ورود به فیلتر دیالیز

صفحه 2052-2061

شیوا صیرفیان؛ شهرام طاهری؛ مژگان مرتضوی؛ محمدرضا برادران شرکاء؛ مجتبی اکبری؛ سینا مباشری‌زاده؛ سامره نوری