لارنگوسکوپ فیبر اپتیک همراه با گاید: پیشرفتی در آموزش و لوله‌گذاری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

2 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

چکیده

مقدمه: به دلیل فوایدی که روش‌های تصویربرداری دارند، از آن‌ها در اکثر روش‌های اندوسکوپیک استفاده می‌شود. در هنگام لوله‌گذاری، تصویری که توسط صفحه‌ی نمایش ایجاد می‌شود به لوله‌گذار و دستیار امکان دید در یک محور را می‌دهد و منجر به افزایش هماهنگی حرکات آن دو می‌شود. بنابراین روش‌های تصویری به روش انتخابی آموزش تبدیل شده‌اند. لارنگوسکوپ فیبر اپتیک همراه با گاید وسیله‌ای جدید است که به لوله‌گذاری داخل تراشه و همچنین آموزش نحوه‌ی لوله‌گذاری کمک می‌کند. هدف از این مطالعه، بررسی این وسیله بود. روش‌ها: در این مطالعه که به منظور توصیف این لارنگوسکوپ جدید انجام شد، 227 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران به دو گروه تقسیم شدند: گروه الف (206 نفر) که دارای راه هوایی طبیعی بودند و مشکلی برای لوله‌گذاری نداشتند و گروه ب (21 مورد) که پیش‌بینی می‌شد لوله‌گذاری برای آن‌ها مشکل باشد. یافته‌ها: در 21 نفر (10 درصد) از افراد گروه الف نیاز به دستکاری خارج حنجره‌ای بود. در این گروه تنها یک لوله‌گذاری در اولین تلاش موفق بود. در گروه ب، که پیش‌بینی می‌شد به دلیل وضعیت آناتومیک لارنگوسکوپی مستقیم در آن‌ها با مشکل روبرو شود، تمام 21 مورد نیاز به دستکاری خارج حنجره‌ای پیدا کردند، اما با این وجود در تمام آن‌ها با استفاده از لارنگوسکوپ فیبر اپتیک همراه با گاید لوله‌گذاری با موفقیت انجام شد. نتیجه‌گیری: همکاری بهبودیافته بین متخصص بیهوشی و دستیار او، همچنین مدت زمان کوتاه لازم برای یادگیری از برتری‌های این لارنگوسکوپ نسبت به لارنگوسکوپ معمول می‌باشند. واژگان کلیدی: لوله‌گذاری دهانی، لارنگوسکوپی تصویری، لوله‌گذاری تصویری

عنوان مقاله [English]

Fiber Optic Guided Laryngoscopy: Improvement in Teaching and Intubation

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Karimi 1
  • Habib Zakeri 2
  • Ali Amiri 1
1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran
2 Assistant Professor, Department of Anesthesia, School of Medicine, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran
چکیده [English]

Background: Due to advantages of imaging techniques, they are used in most endoscopic procedures. They help magnify the anatomy of structures, detect anomalies easier, and facilitate airway manipulation. Imaging during intubation helps the operator and the assistant to synchronize their movements. Therefore, imaging techniques have become the method of choice in teaching. Fiber optic guided laryngoscope has been introduced as a novel device for performing and teaching intubation. This study aimed to evaluate this new method. Methods: We evaluated 227 patients in two groups. Group A (n = 206) seemed to have normal airways and did not require difficult intubation. However, intubation in group B (n = 21) was predicted to be difficult. Findings: External laryngeal manipulation (ELM) was required in 21 (10%) patients in group A. Only one intubation was not successful at the first try in this group. In group B, direct laryngoscopy was difficult due to the subjects’ anatomical conditions. All 21 cases in this group required ELM but were successfully intubated using the fiber optic guided laryngoscopy. Conclusion: Improved harmony between the anesthesiologist and his/her assistant and short learning time make fiber optic guided laryngoscopy superior to conventional laryngoscopy. Keywords: Oral intubation, Video laryngoscopy, Video intubation