دوره و شماره: دوره 30، شماره 200، مهر و آبان 1391، صفحه 1145-1200 
بررسی ضریب حساسیت و کینتیک مرگ اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به نانوذرات اکسید روی و اکسید مس

ادریس حسین‌زاده؛ محمدرضا سمرقندی؛ محمدیوسف علیخانی؛ حاتم گودینی؛ قدرت‌الله شمس خرم‌آبادی


مطالعه‌ی سلول‌های Foxp3+ Treg در سلول‌های T-CD4+و T-CD8+ خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان پستان

علیرضا عندلیب؛ مهتاب تاپاک؛ پیمان متقی؛ شادی بابازاده؛ عباس رضایی؛ منصور ثالثی