بارداری ناخواسته: علل، راه‌های پیشگیری و اثرات آن بر سلامت خانواده از دیدگاه زنان دارای سابقه‌ی بارداری ناخواسته

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، گروه سلامت جمعیت و خانواده، مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی و MPH، گروه سلامت جمعیت و خانواده، مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس، گروه سلامت جمعیت و خانواده، مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ناخواسته بودن بارداری یک مشکل جهانی و یکی از معضلات بهداشتی- اجتماعی در زمینه‌ی برنامه‌های تنظیم خانواده است که سلامت باروری را در تمامی ابعاد جسمی– روانی و اجتماعی آن به خطر می‌اندازد. با توجه به شیوع بالا و 40 درصدی بارداری ناخواسته در شهرستان فریدونشهر، این مطالعه با هدف یافتن روش‌های عملی برای حل یا کاهش این مشکل طراحی گردید. روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی کیفی و روش نمونه‌گیری آن نمونه‌گیری مبتنی بر هدف بود. جمعیت مورد مصاحبه، زنان دارای پرونده‌ی فعال خانوار تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شبکه‌ی بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر با سابقه‌ی حداقل یک بارداری ناخواسته بودند. روش جمع‌آوری داده‌ها انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 13 زن توسط یک مصاحبه‌گر آموزش دیده، بود و از روش Dieckmann برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی استفاده شد. یافته‌ها: علل بارداری ناخواسته از دیدگاه زنان دارای سابقه‌ی بارداری ناخواسته عدم استفاده از روش پیشگیری از بارداری، شکست روش‌های پیشگیری از بارداری، استفاده‌ی هم‌زمان از داروهای دیگر، عدم استفاده‌ی صحیح از روش پیشگیری از بارداری، عدم استفاده‌ی صحیح از روش اورژانس و عدم اطلاع از نحوه‌ی برخورد با فراموشی مصرف قرص بود. راه‌های پیشگیری از بارداری ناخواسته از دیدگاه آن‌ها استفاده از روش مطمئن برای پیشگیری از بارداری، استفاده‌ی صحیح از روش پیشگیری از بارداری، داشتن آگاهی کامل و اطلاعات صحیح در مورد نحوه‌ی استفاده از روش اورژانس، داشتن آگاهی کامل و اطلاعات صحیح در مورد نحوه‌ی برخورد با فراموشی مصرف قرص‌ها و کسب اطلاعات صحیح از منابع معتبر بودند. اثرات بارداری ناخواسته نیز شامل اثرات جسمی، روحی– روانی و اجتماعی بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به علل، راه‌های پیشگیری و اثرات بارداری ناخواسته، لزوم انجام مشاوره‌ی صحیح و ارائه‌ی اطلاعات جامع در خصوص روش انتخابی پیشگیری از بارداری به واجدین شرایط تنظیم خانواده و توزیع پمفلت یا کتابچه‌ی آموزشی به عنوان منبع معتبر در دسترس به منظور استفاده در موارد نیاز احساس می‌شود. واژگان کلیدی: بارداری ناخواسته، علل، راه‌های پیشگیری، سلامت خانواده

عنوان مقاله [English]

Unwanted Pregnancy: Causes, Preventive Methods and Effects on Family Health from the Perspective of Women with a History of Unwanted Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Leila Manzouri 1
  • Pezhman Aghdak 2
  • Parand Arbab 3
  • Shahrbanoo Nematolahi 3
1 Specialist in Community and Preventive Medicine, Department of Family and Population Health, Provincial Health Center, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, Department of Family and Population Health, Provincial Health Center, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
3 Department of Family and Population Health, Provincial Health Center, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Unwanted pregnancy is a worldwide social-health problem in family planning program that threatens the physical and psychosocial aspects of reproductive health. Due to the high prevalence (40%) of unwanted pregnancy in Freidounshahr district, Iran, this study was conducted to find practicable strategies to solve or minimize the problem. Methods: Being a qualitative study, purposive sampling was used to recruit participants. Women with at least one unwanted pregnancy and an active family file in a health center within the Freidounshahr district were enrolled to the study. Data were collected through a semi-structured interview by a trained interviewer. Dickelman method was used for data analysis. Findings: From the perspective of our subjects, the causes of unwanted pregnancy were not using contraception, contraception failure, the concurrent use of other drugs, incorrect contraception and emergency contraception use, and the lack of knowledge about how to approach forgotten oral contraceptive pills. Preventive methods were using a consistent form of contraception correctly, having correct information about how to approach the forgotten pills, and getting information from reliable sources. Unwanted pregnancy effects were in physical and psychosocial domains. Conclusion: According to the serious consequences of unwanted pregnancy, the neccessity of doing precise counseling, giving comprehensive information to clients about their selected conteraceptive methods, and distributig pamfelets or handbooks as a reliable source of information is felt. Keywords: Unwanted pregnancy, Etiology, Prevention and control, Family health