سلول‌های بنیادی توموری در گلیوبلاستوما مولتی‌فرم

نوع مقاله : Review Article

نویسنده

دانشیار، گروه شیمی، دانشکده‌ی تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، اصفهان، ایران

چکیده

گلیوبلاستوما مولتی‌فرم بدخیم‌ترین نوع تومور مغزی است. با این که انواع روش‌های درمانی برای این تومور وجود دارد، اما متوسط بقای بیمار مبتلا به آن حدود یک سال است. مطالعات اخیر نشان داده است که جمعیت کوچکی از سلول‌ها که به آن‌ها سلول‌های بنیادی توموری می‌گویند، در انواع سرطان‌ها از جمله تومورهای مغزی وجود دارند که نسبت به داروها و اشعه‌ی درمانی مقاوم هستند. همین مسأله باعث شروع و عود بیماری می‌شود. پس برای درمان و جلوگیری از عود بیماری شناسایی، جداسازی و از بین بردن این سلول‌ها بسیار با اهمیت می‌باشد. در این مقاله‌ی مروری، روش‌های جداسازی و همچنین مسیرها و عوامل نسخه‌برداری که بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی در گلیوبلاستوما مؤثر هستند و می‌توانند اهداف درمانی مهمی برای مبارزه با این سلول‌ها باشند، مورد بحث قرار گرفته‌اند. واژگان کلیدی: گلیوبلاستوما مولتی‌فرم، سلول‌های بنیادی عصبی، سلول‌های بنیادی توموری، تومور مغزی

عنوان مقاله [English]

Tumor Stem Cells in Glioblastoma Multiforme

نویسنده [English]

  • Mahbobeh Farokhpour
Associate Professor, Department of Chemistry, Graduate School, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant form of brain tumors. Despite intensive treatment, the mean survival of these patients is about 1 year. Recent studies have shown that a small population of cells, called brain tumor stem cells, are resistant to chemo- and radiotherapy. They thus have the ability to reinitiate the tumor. Therefore, it seems that destroying these cells is very important for curing this disease. This review summarized the methods for isolating and enriching brain tumor stem cells. It also discussed critical signaling pathways and transcription factors that are important targets for new drugs. Keywords: Glioblastoma multiforme, Neural stem cells, Brain tumor stem cells, Brain tumor