بررسی ارتباط میکروآلبومینوری و ژن VacA هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو از طریق PCR نمونه‌ی مدفوع

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، بخش ژنتیک، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های ارثی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری دیابت به علت شیوع قابل توجه و عوارض دیررس حایز اهمیت می‌باشد. یکی از عوارض دیررس دیابت، نفروپاتی دیابتی می‌باشد که با عوارض و مرگ و میر قابل توجهی همراه است. میکروآلبومینوری یکی از عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نفروپاتی دیابتی می‌باشد. شیوع نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو 47 درصد است. بنابراین میکروآلبومینوری باید در مراحل اولیه تشخیص داده شود تا با به کارگیری داروهای مهار کننده از پیشرفت نفروپاتی دیابتی جلوگیری به عمل آید. هلیکوباکتر پیلوری (H.pylori) یکی از عواملی است که می‌تواند در بیماران مبتلا به دیابت به دلیل سطح ایمنی پایین‌تر ایجاد عفونت کند. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر مؤثر بودن ژنوتیپ‌های به خصوصی از H.pylori در ایجاد میکروآلبومینوری ارایه شده است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی ارتباط میکروآلبومینوری و ژن VacA هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو از طریق PCR (Polymerase chain reaction) نمونه‌ی مدفوع بود.روش‌ها: در این مطالعه 88 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. 60 نفر از آن‌ها مبتلا به میکروآلبومینوری و 28 نفر بدون میکروآلبومینوری بودند. پس از جمع‌آوری نمونه‌ی مدفوع بیماران، استخراج DNA توسط کیت کیاژن انجام شد. سپس از طریق Nested PCR جداسازی H.pylori انجام شد و در نهایت PCR با پرایمرهای VacA برای ژنوتایپینگ H.pylori از لحاظ دارا بودن ژن VacA انجام گردید.یافته‌ها: با روش استفاده شده در این مطالعه در کل شانزده نفر (2/18 درصد) آلوده به H.pylori تشخیص داده شدند که 12 نفر (75 درصد) آن‌ها مبتلا به میکرو آلبومینوری و 4 نفر از آن‌ها (25 درصد) بدون میکروآلبومینوری بودند. با ژنوتایپینگ نمونه‌های H.pylori مثبت، یک نمونه دارای ژن VacA بود.نتیجه‌گیری: در جمعیت مورد مطالعه‌ی ما، ارتباطی بین ژن VacA در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و ابتلا به میکروآلبومینوری وجود نداشت.واژگان کلیدی: هلیکوباکتر پیلوری، VacA، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، دیابت نوع دو، میکروآلبومینوری

عنوان مقاله [English]

The Relation between Microalbuminuria and Helicobacter Pylori VacA Gene in Type 2 Diabetic Patients, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Latifeh Abdollahi 1
  • Mohammad Reza Zolfaghari 2
  • Masoud Amini 3
  • Rasoul Salehi 4
1 Department of Microbiology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
3 Professor, Endocrine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Anatomy and Molecular Biology, School of Medicine, Pediatric Inherited Diseases Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Diabetes mellitus is the most prevalent metabolic disorder worldwide with many subsequent medical complications. An important complication of diabetes is microalbuminuria which is a major indication for development of diabetic nephropathy. The prevalence of diabetic nephropathy in type 2 diabetic patients has been estimated to be 47%. Since the disorder initiates with microalbuminuria, its early detection and prevention are vital. On the other hand, helicobacter pylori infection is more common in diabetic patients due to their low immune tolerance. The vacA positive genotype is reported to be effective in microalbuminuria development in type 2 diabetic patients. In this study, we investigated the relation between H. pylori vacA and microalbuminuria in type 2 diabetic patients.Methods: This study included 88 type 2 diabetic patients among whom 60 had microalbuminuria. Stool samples were collected from all patients and DNA was extracted using QiaAmp Stool DNA Extraction Minikit. In order to detect H. pylori infection, a nested polymerase chain reaction (PCR) protocol was developed and all H. pylori positive samples were genotyped for cagA positivity.Findings: Overall, 16 patients (18.2%) were detected to be H. pylori positive out of whom 12 had microalbuminuria (75%). VacA positivity was detected in one patient without microalbuminuria. Conclusion: We could not establish a relationship between vacA positivity and microalbuminuria in the studied type 2 diabetic patients.Keywords: Helicobacter pylori, VacA, Polymerase chain reaction, Type 2 diabetes, Microalbuminuria