بررسی اثر ورزش گروهی بر کاهش افسردگی در زنان: یک مطالعه‌‌ی موردی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مرکز بهداشت شماره‌ی دو، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بحث پیرامون انتقال دهنده‌های عصبی و عدم کارکرد صحیح آن (کاهش یا افزایش دوپامین و سروتونین) در بروز بیماری‌های روانی انکارناپذیر است. یکی از تأثیرات مثبت ورزش تنظیم میزان انتقال ‌دهنده‌های عصبی در سلول عصبی و در نتیجه تعادل و توازن در کارکرد عصبی شخص و کاهش حالت نابهنجاری‌های روانی است. روش‌ها: در این مطالعه‌ی پژوهشی، 35 نفر از مبتلایان به افسردگی بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان نور اصفهان در دو گروه آزمایش و شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. 20 نفر از بیماران گروه آزمایش علاقمند به فعالیت‌های ورزشی گروهی بودند و 4 نفر دیگر به علت عدم مشارکت در ورزش‌های گروهی به فعالیت‌های ورزشی سبک‌تر نظیر گرم کردن بدن و حرکات کششی ترغیب شدند. دسته‌ی اول گروه آزمایش به مدت 60 روز پس از انجام حرکات کششی و گرم کردن بدن، در قالب 4 گروه 5 نفره و به صورت تیمی انتخاب شدند و به ورزش‌های گروهی نظیر والیبال، بدمینتون و گاهی به خواسته‌ی خود بیماران وسطی می‌پرداختند. دسته‌ی دوم گروه آزمایش فقط به گرم کردن و حرکات کششی ترغیب شدند، پس از 60 روز پرسشنامه Beck توسط پزشکان معالج برای بیماران تکمیل شد. یافته‌ها: پس از دو ماه پیگیری در گروه آزمایش کاهش افسردگی به صورت چشمگیری نسبت به گروه شاهد دیده شد. نتیجه‌گیری: ورزش منظم و گروهی سلامت جسمی و روحی را حفظ می‌کند و باعث افزایش امید به زندگی و ایجاد شور و نشاط (جهت انجام فعالیت‌های روزانه می‌گردد. با انجام این مطالعه به صورت عینی اثرات مثبت ورزش، به خصوص ورزش‌های گروهی بر بیماری افسردگی در زنان محقق گردید. واژگان کلیدی: ورزش گروهی، افسردگی، زنان

عنوان مقاله [English]

Effects of Group Exercise on Women’s Depressive Symptoms

نویسندگان [English]

  • Zeinab Rashidi 1
  • Ali Rashidi 2
  • Reza Rouzbahani 3
  • Farahnaz Rezaei 4
1 MSc Student, Department of Sport Psychology, School of Physical Education, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 MSc Student, Department of Sport Psychology, School of Physical Education, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
3 Specialist in Community Medicine, Researcher, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Isfahan Health Center No.2, Isfahan Provincial Health Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Neurotransmitters, such as dopamine and serotonin, play an undeniable role in the incidence of mental illnesses. Sports have positive effects on the level of neurotransmitters in nerve cells and the balance in neurological function. They can thus reduce a person's mental abnormality. Methods: In this study, 35 female patients who had been admitted to the psychiatric ward of Khorshid Hospital (Isfahan, Iran) were evaluated. The patients were randomly allocated to experimental and control groups. Although the experimental group initially included 24 subjects, four women were excluded since they were not interested in group sports. They were encouraged to perform individual activities such as stretching. Finally, the experimental and control groups comprised 20 and 15 participants, respectively. After warm up and stretching exercises, the experimental group played volleyball, badminton, or dodgeball in teams of 4-5 every day for two months. However, the control group were only encouraged to perform warm up and stretching. At the end of the 60-day period, Beck Depression Inventory was filled out by physicians based on the statements of patients. Findings: According to the patients, both individual and group exercises had positive effects on their mental state. In fact, some patients were discharged after the period of study. Nevertheless, mental health of the control group improved considerably more than the control group. This finding suggests the benefits of group exercise. Conclusion: Regular exercise will promote individuals’ physical and mental health. It reduces the risk of chronic diseases, increases life expectancy and eliminates depression. Proper exercise helps the body to control its nervous system and results in greater confidence and better decision-making under stress. On the other hand, depression and stress are influenced not only by a person’s mental conditions and confidence but also their physical state. Exercise will regulate blood temperature and enhance physical functions under special circumstances. We obviously observed the positive effects of sports, especially team sports, on women's depressive symptoms. Keywords: Sport, Group exercise, Depression, Women