تهیه‌ی ‌فیلم ‌مخاط ‌چسب ‌واژینال ‌آهسته‌‌رهش ‌میکونازول ‌نیترات ‌و ‌ارزیابی ‌ویژگی‌های ‌فارماسیوتیکس ‌آن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، ‌گروه ‌فارماسیوتیکس، ‌دانشکده‌ی ‌داروسازی ‌و علوم دارویی و ‌مرکز ‌تحقیقات ‌دارویی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

2 دانشجوی ‌داروسازی، ‌دانشکده‌ی ‌داروسازی ‌و ‌و علوم دارویی مرکز ‌تحقیقات ‌دارویی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

3 دکترای ‌داروسازی، ‌‌گروه ‌فارماسیوتیکس، دانشکده‌ی ‌داروسازی ‌و علوم دارویی و ‌مرکز ‌تحقیقات ‌دارویی، ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، ‌اصفهان، ‌ایران

چکیده

مقدمه: ‌یکی ‌از ‌سیستم‌های ‌دارورسانی ‌جدید ‌که ‌در ‌سال‌های ‌اخیر ‌مورد ‌توجه ‌زیادی ‌قرار ‌گرفته ‌است، ‌فراورده‌ها‌ی ‌دارویی ‌مخاط ‌چسب ‌می‌باشد. ‌این ‌فراورده‌ها ‌به ‌اشکال ‌مختلف ‌قرص، ‌فیلم، ‌پچ ‌و ‌ژل ‌ارائه ‌شده‌اند. ‌هدف ‌اصلی ‌از ‌عرضه‌ی ‌این ‌اشکال، ‌آزاد‌سازی ‌موضعی ‌دارو ‌به ‌منظور ‌افزایش ‌حضور ‌و ‌جذب ‌دارو ‌در ‌محل ‌مورد ‌نظر ‌می‌باشد. ‌هدف ‌از ‌انجام ‌این ‌مطالعه ‌طراحی ‌و ‌ساخت ‌فیلم ‌مخاط ‌چسب ‌واژینال ‌مایکونازول ‌نیترات بود ‌که ‌به ‌دلیل ‌ماندگاری ‌بیشتر ‌در ‌موضع ‌و ‌آزادسازی ‌طولانی ‌دارو ‌در ‌واژن، ‌بتواند ‌تأثیر ‌بیشتری ‌بر ‌کاندیدیاز ‌واژنی ‌داشته ‌باشد. روش‌ها: ‌فیلم ‌پلیمری ‌تهیه‌‌شده ‌دارای ‌۱۰ ‌میلی‌‌گرم ‌مایکونازول ‌نیترات، ‌پلیمرهای ‌مخاط ‌چسب ‌HPMC 6cps، ‌HPMC k15m، ‌کیتوزان ‌و ‌یودراژیت RL100 ‌و ‌همچنین ‌پروپیلن ‌گلیکول ‌به ‌عنوان ‌حلال ‌و ‌پلاستی ‌سایزر ‌بود. ‌از ‌روش ‌Casting ‌برای ‌ساخت ‌فیلم‌ها ‌استفاده ‌شد. ‌فیلم‌ها ‌از ‌نظر ‌ویژگی‌های ‌ظاهری ‌و ‌فارماسیوتیکسی ‌مانند ‌زمان ‌آزادسازی، ‌زمان ‌از ‌هم‌‌پاشیدگی، ‌ضخامت، ‌تورم‌‌پذیری، ‌pH ‌سطحی، ‌مقدار ‌بارگیری ‌دارو ‌در ‌فیلم، ‌قدرت ‌چسبندگی ‌و ‌اثر ‌ضد ‌قارچی ‌فیلم‌ها ‌در ‌محیط ‌In vitro ‌بر ‌روی ‌کاندیدا ‌آلبیکنس ‌و ‌مقایسه‌ی ‌آن ‌با ‌کرم ‌واژینال ‌مایکونازول ‌نیترات ‌مورد ‌ارزیابی ‌قرار ‌گرفتند. یافته‌ها: ‌فیلم‌های ‌مورد ‌قبول ‌‌ابعاد ‌2 × 1 ‌سانتی‌‌متر، ‌میانگین ‌وزنی ‌022/0 ‌گرم ‌و ‌میانگین ‌ضخامت ‌148 ‌میکرون ‌داشتند. ‌بیشترین ‌میزان ‌بارگیری ‌مایکونازول ‌در ‌فیلم‌ها ‌حدود ‌5/9 ‌میلی‌‌گرم ‌بود. ‌فیلم‌ها ‌از ‌نظر ‌شکل ‌ظاهری ‌یکنواخت ‌و ‌دارای ‌قدرت ‌استحکام ‌و ‌چسبندگی ‌قابل ‌قبولی ‌بودند. نتیجه‌گیری: ‌مناسب‌ترین ‌الگوی ‌آزادسازی ‌در ‌فرمولاسیون ‌دارای ‌پلیمر ‌HPMC k15m ‌دیده ‌شد. واژگان کلیدی: ‌کاندیدیاز ‌واژنی، ‌مایکونازول ‌نیترات، ‌فیلم ‌مخاط ‌چسب

عنوان مقاله [English]

Preparation and Pharmaceutical Evaluation of Miconazole Nitrate Mucoadhesive Films for Vaginal Candidiasis

نویسندگان [English]

  • Rahim Bahri Najafi 1
  • Zahra Maghrouri 2
  • Mohamad Peikanpour 3
1 Associate Professor, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Pharmaceutical Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Pharmacy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Pharmaceutical Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy AND Pharmaceutical Research Center, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Mucoadhesive dosage forms including tablets, gels, ointments, patches, and films have received great attention during recent years. They facilitate the topical release and hence better absorbance of the drug. We tried to design miconazole nitrate mucoadhesive films to affect vaginal candidiasis. Methods: The prepared polymeric films contained 10 mg miconazole nitrate, mucoadhesive polymers (hydroxypropyl methylcellulose 6cps and K15M, chitosan, and Eudragit RL100), and propylene glycol (PG) as solvent and plasticizer. These films were made by solvent casting method. The films were assessed in terms of various physical and pharmaceutical properties such as thickness, swelling capacity, surface pH, disintegration time, miconazole nitrate loading, in vitro drug release, mucoadhesion, and antifungal effect against Candida albicans compared to miconazole vaginal cream. Findings: The mean weight and thickness of suitable films were 0.022 g and 148 micron, respectively. The highest miconazole nitrate loading was 9.5 mg. Swelling index, time of disintegration, and adhesiveness of films were acceptable. Conclusion: The films containing hydroxypropyl methylcellulose K15M had a uniform appearance and adequate strength and adhesion with optimum release pattern in five hours. Keywords: Vaginal candidiasis, Miconazole nitrate, Mucoadhesive film