مقایسه‌ی لیزر Fractional 2CO به همراه Subcision و لیزر Fractional 2CO به تنهایی در بهبود اسکار آکنه‌ی آتروفیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 پژوهشگر، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه درمان‌های مختلفی جهت درمان اسکار آکنه پبشنهاد شده است، اما محققان هنوز در جستجوی درمان منفرد و کاملی هستند. از آن جایی که اسکارها از لحاظ شکل و عمق متفاوت هستند، اغلب برای رسیدن به نتایج رضایت‌بخش نیاز به ترکیبی از روش‌های درمانی است. در این مطالعه دو روش درمانی لیزر Fractional 2CO به تنهایی و لیزر Fractional 2CO همراه با Subcision مقایسه شد.روش‌ها: طی یک کارآزمایی بالینی در سال‌های 91-1390، بیماران مبتلا به اسکار آکنه‌ی آتروفیک تحت درمان با دو روش درمانی لیزر Fractional 2CO به تنهایی (5 جلسه با فواصل 3 هفته) در سمت راست صورت و لیزر Fractional 2CO همراه با Subcision (در یک جلسه Subcision همراه با لیزر و پس از گذشت 3 هفته، 4 جلسه لیزر Fractional 2CO با فواصل 3 هفته) در سمت چپ صورت قرار گرفتند. بیماران 1، 2 و 6 ماه پس از پایان درمان ویزیت شدند. میزان رضایتمندی بیماران 6 ماه پس از درمان سنجیده و عوارض جانبی در دو گروه درمانی مقایسه شد.یافته‌ها: بهبودی بیماران در روش ترکیبی 7/54 درصد و در روش لیزر به تنهایی 43 درصد بود (001/0 > P). میانگین رضایتمندی افراد بر اساس روش VAS (Visual analogue scale) در روش ترکیبی 6/6 و در روش لیزر به تنهایی 2/5 بود (001/0 > P). عارضه‌ی اریتم در هر دو روش مشهود بود. عوارض کبودی، PIP (Post-inflammatory pigmentation) و هیپرپیگمانتاسیون فقط در روش ترکیبی مشاهده شد؛ ولی پس از مدت 6 ماه در هیچ یک از افراد عارضه‌ای باقی نماند.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، استفاده از روش ترکیبی نتایج مطلوب‌تری از نظر بهبود اسکار و رضایتمندی بیمار دارد و می‌تواند به عنوان یک روش درمانی استفاده شود؛ اگر چه عارضه‌ی کبودی، PIP و هیپرپیگمانتاسیون در این روش دیده شد که در روش درمانی لیزر به تنهایی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Fractional Carbon Dioxide Laser Alone and in Combination with Subcision in Improving Atrophic Acne Scars

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Gita Faghihi 2
 • Fariba Jafari 3
 • Elaheh Haftbaradaran 4
 • Seyed Mohsen Hoseini 5
 • Nafiseh Mazaheri 6
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Researcher, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Student of Medicine, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Acne is a very common skin disease. Scars are seen in 95% of patients with acne. Although numerous treatments have been recommended to cure acne scars, researchers are still searching for a single modality to treat the complication due to its variety in shape and depth. In other words, a combination of available methods is required to reach satisfactory results. We compared the effects of fractional carbon dioxide (CO2) laser alone and in combination with subcision.Methods: This clinical trial study was performed in Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center (Isfahan, Iran) during 2011-12. Eligible patients with atrophic acne scars were treated with fractional CO2 laser alone (five sessions with three-week interval) on right side of the face and fractional CO2 laser plus subcision (one session using both followed by four sessions of fractional CO2 laser, all with three-week intervals) on the left side. The subjects were visited one, two, and six months after the treatment. Patient satisfaction rate was analyzed by SPSS20.Findings: The average of recovery rate was 54.7% using the combination method and 43.0% using laser alone (P < 0.001). The mean patient satisfaction rate according to visual analogue scale (VAS) score was significantly higher with the combination method than with laser alone (6.6 vs. 5.2; P < 0.001). Bruising was only seen with the combination method and lasted for one week in 57.0% of patients and for two weeks in 43.0%. Erythema was a side effect of both methods. Post-inflammatory pigmentation and hyperpigmentation were only caused by the combination method. None of the patients had persistent side effects after six months.Conclusion: Using a combination of subcision and laser had suitable results regarding scar recovery and satisfaction rate. However, bruising, post-inflammatory pigmentation, and hyperpigmentation were the side effects of this method. In general, subcision plus laser can be beneficial in the treatment of atrophic acne scars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Atrophic acne scar
 • Fractional Co2 laser
 • Subcision
 1. Lee JB, Chung WG, Kwahck H, Lee KH. Focal treatment of acne scars with trichloroacetic acid: chemical reconstruction of skin scars method. Dermatol Surg 2002; 28(11): 1017-21.
 2. Burton JL, Cunliffe WJ, Stafford I, Shuster S. The prevalence of acne vulgaris in adolescence. Br J Dermatol 1971; 85(2): 119-26.
 3. Cunliffe WJ, Gould DJ. Prevalence of facial acne vulgaris in late adolescence and in adults. Br Med J 1979; 1(6171): 1109-10.
 4. Kang WH, Kim YJ, Pyo WS, Park SJ, Kim JH. Atrophic acne scar treatment using triple combination therapy: dot peeling, subcision and fractional laser. J Cosmet Laser Ther 2009; 11(4): 212-5.
 5. Khunger N. Standard guidelines of care for acne surgery. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2008; 74 (Suppl): S28-S36.
 6. Woo SH, Park JH, Kye YC. Resurfacing of different types of facial acne scar with short-pulsed, variable-pulsed, and dual-mode Er:YAG laser. Dermatol Surg 2004; 30(4 Pt 1): 488-93.
 7. Weiss RA, Weiss MA, Beasley KL, Munavalli G. Autologous cultured fibroblast injection for facial contour deformities: a prospective, placebo-controlled, Phase III clinical trial. Dermatol Surg 2007; 33(3): 263-8.
 8. Koranda FC. Treatment and modalities in facial acne scars. In: Thomas JR, Holt GR, editors. Facial scars. Saint Louis, MO: C.V. Mosby Co; 1989. p. 278–89
 9. Tanzi EL, Wanitphakdeedecha R, Alster TS. Fraxel laser indications and long-term follow-up. Aesthet Surg J 2008; 28(6): 675-8.
 10. Hu S, Chen MC, Lee MC, Yang LC, Keoprasom N. Fractional resurfacing for the treatment of atrophic facial acne scars in asian skin. Dermatol Surg 2009; 35(5): 826-32.
 11. Aalami HS, Balighi K, Lajevardi V, Akbari E. Subcision-suction method: a new successful combination therapy in treatment of atrophic acne scars and other depressed scars. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 25(1): 92-9.
 12. Chandrashekar B, Nandini A. Acne scar subcision. J Cutan Aesthet Surg 2010; 3(2): 125-6.
 13. Alam M, Omura N, Kaminer MS. Subcision for acne scarring: technique and outcomes in 40 patients. Dermatol Surg 2005; 31(3): 310-7.