دوره و شماره: دوره 31، شماره 226، فروردین و اردیبهشت 1392 
مقایسه‌ی لیزر Fractional 2CO به همراه Subcision و لیزر Fractional 2CO به تنهایی در بهبود اسکار آکنه‌ی آتروفیک

صفحه 131-137

محمد علی نیلفروش‌زاده؛ گیتا فقیهی؛ فریبا جعفری؛ الهه هفت برادران؛ سید محسن حسینی؛ نفیسه مظاهری


ساخت و ارزیابی یک سازه‌ی DNA بیان‌کننده‌ی پروتئین Core ویروس هپاتیت C متصل به آنتی‌ژن S ویروس هپاتیت B به عنوان یک کاندید واکسن

صفحه 150-160

مریم یزدانیان؛ آرش معمارنژادیان؛ حسین خان احمد شهرضا؛ حوریه سلیمانجاهی؛ فاطمه متولی؛ فرزین روحوند


الکتروکموتراپی در درمان تومورها

صفحه 180-189

علی اصیلیان؛ ایمان مؤمنی؛ اکرم بصیری