دوره و شماره: دوره 31، شماره 224، فروردین و اردیبهشت 1392 
اندازه‌گیری شاخص‌های عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان‌های جایگزین

صفحه 59-68

افسون امامی نایینی؛ سینا درویش‌نیا؛ نوشین خلیلی؛ آتسا نوروزی بزاز؛ مهدی خزایی؛ عباس شبیری


انجام موفقیت‌آمیز آناستوموز تراشه با چسب فیبرینی جدید در نمونه‌ی حیوانی

صفحه 69-77

مهدی راستی اردکانی؛ سپهر صالح‌پور؛ جلال راستی اردکانی؛ شهریار ادیبی؛ زیبا فرج‌زادگان