دوره و شماره: دوره 31، شماره 260، آذر و دی 1392 
ارتباط بین ویژگی شخصیتی سرسختی با سلول‌های سیستم ایمنی

صفحه 1812-1820

مهری غفوریان بروجردنیا؛ زهرا شیروی؛ نجمه حمید؛ علی اصغر همتی؛ وسام کوتی


اعتبارسازی زبان‌شناختی پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی لوپوس (LupusQol) در بیماران ایرانی فارسی زبان

صفحه 1836-1847

نعیمه‌السادات حسینی؛ زهرا سید بنکدار؛ علی غلامرضایی؛ علی محمد فاطمی؛ هادی کریم‌زاده