دوره و شماره: دوره 31، شماره 238، خرداد و تیر 1392 
بررسی ارتباط نتایج آزمایشگاهی با عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و دو

صفحه 747-754

عبدالوحید روح‌الهی کشتلی؛ مصطفی نجفی؛ علی کچوئی؛ زهرا ملاباشی؛ بیژن ایرج


بررسی نسخ پزشکان متخصص مغز و اعصاب شهر شیراز

صفحه 761-765

صادق ایزدی؛ لیلا نیکنام؛ سید رضا یزدان‌پرست