بررسی نتایج کراتکتومی فوتورفراکتیو با استفاده از روش تکنیک انفرادی‌شده جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران مبتلا به آستیگماتیسم بیشتر از دو دیوپت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران‌

چکیده

مقدمه: با وجود بررسی‌های متعددی که اثربخشی و ایمنی فتورفراکتیو کراتکتومی با روش‌های هدایت جبهه‌ی موج و سیلندر متقاطع را نشان داده‌اند، مطالعات کمی در زمینه‌ی تکنیک‌های جدید مانند تکنیک انفرادی‌شده (Advanced personalized technique یا APT) انجام شده است. این مطالعه جهت مقایسه‌ی نتایج دید و رفرکشن پس از عمل به شیوه‌ی APT در بیماران مبتلا به آستیگماتیسم بیشتر از 2 دیوپتر انجام شد.روش‌ها: در یک کارآزمایی بالینی، 16 بیمار (10 مرد و 6 زن) که در فاصله‌ی زمانی مهر ماه سال 1390 تا خرداد ماه سال 1391 به علت ابتلا به آستیگماتیسم بیشتر از 2 دیوپتر برای تصحیح عیوب انکساری خود تحت عمل جراحی فتورفراکتیو کراتکتومی به روش APT قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و نتایج معاینه‌ی کامل چشمی آن‌ها، قبل از عمل و 6 ماه بعد از عمل به طور کامل ثبت شد.یافته‌ها: در این مطالعه 16 بیمار که هر دو چشم آن‌ها تحت عمل قرار گرفت(32 چشم)، با میانگین سنی 9/6 ± 8/28 سال، وارد مطالعه شدند. 6 ماه پس از عمل، در کل حدت بینایی هر دو چشم در بیماران از 13/3 ± 72/2 قبل از عمل به 30/3 ± 06/7 بعد از عمل افزایش یافت. معادل کروی هر دو چشم قبل و بعد از عمل از 29/2 ± 18/2- به 41/0 ± 26/0 تغییر یافت. تغییرات آستیگماتیسم چشم‌ها از 03/1 ± 54/3 به 66/0 ± 75/0 کاهش یافت. کلیه تغییرات مذکور از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: انجام عمل فتورفراکتیو کراتکتومی با روش APT بر حدت بینایی و معادل کروی و محور چشم مؤثر است و می‌تواند دید اصلاح‌نشده و اصلاح‌شده را به میزان قابل قبولی ارتقا دهد. با این حال انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه‌ی بیشتر و با فاصله‌ی زمانی بیشتر بعد از عمل، پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outcomes of Photorefractive Keratectomy with Advanced Personalized (Customized) Technique in More than 2.00 Diopter Astigmatism

نویسندگان [English]

 • Hassan Razmju 1
 • Armita Saffarian 2
 • Mojtaba Akbari 3
1 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In spite of numerous studies demonstrated efficacy and safety of photorefractive keratectomy (PRK) by cross cylinder and WF-guided methods, only limited studies are done in the field of advanced methods such as advanced personalized technique (APT). This study was performed to compare pre- and post-operation visual acuity and refractive errors in patients with over two diopter astigmatism treated by APT method.Methods: This clinical trial study performed on 16 sequential patients (10 men and 6 women) referred to Sadra clinic of Isfahan, Iran, in the year of 2011. After complete ocular examination, for both eyes of each patient, PRK by APT method was done. Six months after surgery, abrometry was done for patients.Findings: 32 eyes of 16 patients with the mean age of 28.8 ± 6.9 year were involve in this study. Visual acuity of both eyes increased from 2.72 ± 3.13 to 7.06 ± 3.3. Myopia of both eyes changed from -2.18 ± 2.29 to 0.26 ± 0.41 and astigmatism decreased from 3.54 ± 1.03 to 0.75 ± 0.66. All changes were statistically meaningful (P < 0.0001 for all).Conclusion: PRK by APT method significantly increases visual acuity, corrected and non-corrected vision and decreases myopia and astigmatism. Despite, further studies with more patients and longtime follow-up is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Astigmatism
 • Photorefractive keratectomy
 • Personalized technique
 1. Colin J, Abdelkefi A. Two-step laser in situ keratomileusis to correct high astigmatism after corneal autograft. J Cataract Refract Surg 2006; 32(11): 1966-7.
 2. Frost NA, Wu J, Lai TF, Coster DJ. A review of randomized controlled trials of penetrating keratoplasty techniques. Ophthalmology 2006; 113(6): 942-9.
 3. Pereira T, Forseto AS, Alberti GN, Nose W. Flap-induced refraction change in LASIK after penetrating keratoplasty. J Refract Surg 2007; 23(3): 279-83.
 4. Mann E, Zaidman GW, Shukla S. Efficacy of nonsimultaneous bilateral LASIK after nonsimultaneous bilateral penetrating keratoplasty. Cornea 2006; 25(9): 1053-6.
 5. Langenbucher A, Seitz B. Changes in corneal power and refraction due to sequential suture removal following nonmechanical penetrating keratoplasty in eyes with keratoconus. Am J Ophthalmol 2006; 141(2): 287-93.
 6. Poole TR, Ficker LA. Astigmatic keratotomy for post-keratoplasty astigmatism. J Cataract Refract Surg 2006; 32(7): 1175-9.
 7. Camellin M, Arba MS. Simultaneous aspheric wavefront-guided transepithelial photorefractive keratectomy and phototherapeutic keratectomy to correct aberrations and refractive errors after corneal surgery. J Cataract Refract Surg 2010; 36(7): 1173-80.
 8. Szentmary N, Langenbucher A, Naumann GO, Seitz B. Intra-individual variability of penetrating keratoplasty outcome after excimer laser versus motorized corneal trephination. J Refract Surg 2006; 22(8): 804-10.
 9. Koch DD, Maloney R, Hardten DR, Dell S, Sweeney AD, Wang L. Wavefront-guided photorefractive keratectomy in eyes with prior radial keratotomy: a multicenter study. Ophthalmology 2009; 116(9): 1688-96.
 10. Tang Q, Hoffer KJ, Olson MD, Miller KM. Accuracy of Scheimpflug Holladay equivalent keratometry readings after corneal refractive surgery. J Cataract Refract Surg 2009; 35(7): 1198-203.
 11. Ghoreishi SM, Attarzadeh H, Akhlaghi MR, Rismanchian A, Moeini HA, Fesharaki H, et al. Compare the effects of standard tissue saving method and personalized techniques of photorefractive keratectomy (PRK) on aberration changes in fellow eyes. Bina J Ophthalmol 2009; 14 (3): 257-61. [In Persian].