دوره و شماره: دوره 31، شماره 263، بهمن و اسفند 1392 
بررسی اثر Zinc protoporphyrin به همراه رادیوتراپی بر رشد ملانوما در موش‌های 6BL57C

صفحه 1965-1972

امیرعباس صامتی؛ فائزه مرتضوی؛ خاطره عبدالملکی؛ عطیه السادات هاشمیان؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد


ارزیابی سمیت نانو میله‏ های اکسید آهن بر رده‌ی سلولی 929L

صفحه 1973-1984

سریه قاسم‌پور؛ محمدعلی شکرگزار؛ رقیه قاسم‌پور؛ محسن علیپور


بررسی ارتباط پلی مورفیسم G5/G4 ژن 1-PAI با خونریزی سیستم اعصاب مرکزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13

صفحه 1985-1993

مجید نادری؛ اکبر درگلاله؛ شعبان علیزاده؛ احمد کاظمی؛ شادی طبیبیان؛ عباس قوطاسلو؛ میثم کشیری؛ حسنیه حسینی؛ مریم‌سادات حسینی