دوره و شماره: دوره 31، شماره 262، آذر و دی 1392 
بررسی میزان اثربخشی سولفات روی در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب

صفحه 1910-1918

فرزاد احمد آبادی؛ مهرداد میرزا رحیمی؛ مهدی صمدزاده؛ اشکان نیک‌آئین؛ بیتا شهباز زادگان؛ مهشید حاجی علی


بررسی تأثیر مشخصات فیزیکی ایمپلانت‌های ستون مهره‌ای بر توزیع دوز نخاع

صفحه 1919-1931

مرجان علی‌نژاد؛ پروانه شکرانی؛ علیرضا عموحیدری؛ مریم عطارد