دوره و شماره: دوره 31، شماره 268، بهمن و اسفند 1392 
شیوع آنمی در کودکان ایران: غربالگری بالینی دانش آموزان سال اول مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

صفحه 2209-2215

محسن جاری؛ رویا کلیشادی؛ گلایول اردلان؛ مجذوبه طاهری؛ مهناز تسلیمی؛ محمداسماعیل مطلق


ارزیابی تأثیر Follicle stimulating hormone (FSH) بر القای کلونی‌زایی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه

صفحه 2228-2237

پرویز تاجیک؛ محمدرضا مخبر‌ دزفولی؛ نفیسه علی‌قاضی؛ پیمان رحیمی‌فیلی؛ شیوا شفیعی


بررسی برون تنی عصاره‌ی هیدروالکلی سیر وحشی (Allium ampeloprasum) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی

صفحه 2238-2249

مهرنوش صدیقی هفشجانی؛ مصیب نوری احمدآبادی؛ حمید نصری؛ ملوک هادی؛ محمود رفیعیان کوپائی