سندرم Hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet levels (HELLP) در یک حاملگی تک قلویی عارضه‌دار شده با واکنش لوتئینی شدید؛ گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه اورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص زنان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مرکز بهداشت شماره‌ی دو، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: واکنش شدید لوتئین (HL یا Hyperreactioluteinalis) حالت نادری در بارداری طبیعی است که با بزرگی دو طرفه و به ندرت یک طرفه‌ی تخمدان‌ها همراه با کیست‌های متعدد تکا-لوتئینی مشخص می‌شود که اغلب ناشی از سطوح بالای HCG (Human chorionic gonadotropin) و شرایط هیپرآندروژنیک است. بیشتر این بیماران در طول دوران حاملگی، نیازمند مداخلات جراحی جهت رد کردن بدخیمی یا وقوع علایم و نشانه‌های شکم حاد می‌باشند؛ اما در صورت تشخیص دقیق آن با روش‌های آزمایشگاهی و MRI (Magnetic resonance imaging)، می‌توان از انجام مداخلات جراحی غیر ضروری جلوگیری کرد.گزارش مورد: بیمار خانم باردار 27 ساله‌ای با سن حاملگی 27 هفته بود که با درد شکم مراجعه کرده بود و در سونوگرافی وی کیست‌های دو طرفه و متعدد تخمدان گزارش شده بود. در بررسی‌های انجام شده شواهدی به نفع سندرم (Hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet levels) HELLP داشتند.نتیجه‌گیری: توصیف این مورد می‌تواند مطرح کننده‌ی این فرضیه باشد که وقوع HL در طی بارداری، شاید پیشگویی کننده‌ی وقوع پره‌اکلامپسی یا سندرم HELLP باشد و تشخیص HL بتواند به یافتن علل زمینه‌ای پره‌اکلامپسی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hemolysis, Elevated Liver Enzyme Levels, and Low Platelet Levels (HELLP) Syndrome in Spontaneous Singleton Pregnancy Complicated by Hyperreactio Luteinalis: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Mardanian 1
 • Marzieh Rezae 2
 • Ali-Mohammad Taefnia 3
 • Farahnaz Rezaei 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Gynecologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Health Center No. 2, Isfahan Province Health enter, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hyperreactio Luteinalis (HL) is a rare condition during spontaneous pregnancy characterized by bilaterally, or in rare cases, unilaterally enlarged ovaries containing multiple self-limited theca lutein cysts, usually associated with high maternal serum levels of human chorionic gonadotropin (HCG) and hyperandrogenic state. Most of the patients require surgical intervention during their pregnancy because of ovarian torsion, preeclampsia, syndrome of hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet levels (HELLP), or to rule out ovarian malignancy. However, we can avoid unnecessary surgical intervention with accurate diagnosis of HL by means of laboratory tests and magnetic resonance imaging (MRI).Case Report: A 27-year-old pregnant woman with gestational age of 27 weeks was admitted with labor pain and complicated with HELLP syndrome. In ultrasonography, bilateral and multiple ovarian cysts were seen.Conclusion: Reviewing this case suggests a relationship between HL and HELLP syndrome and may help to explain the underlying causes of preeclampsia; HL may be a predictor of preeclampsia and HELLP syndrome in pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hemolysisl
 • elevated liver enzymes, and low platelets (HELLP) syndrome
 • Hyperreactio luteinalis
 • Preeclampsia
 1. Bradshaw KD, Santos-Ramos R, Rawlins SC, MacDonald PC, Parker CR, Jr. Endocrine studies in a pregnancy complicated by ovarian theca lutein cysts and hyperreactio luteinalis. Obstet Gynecol 1986; 67(3 Suppl): 66S-9S.
 2. Muechler EK, Fichter J, Zongrone J. Human chorionic gonadotropin, estriol, and testosterone changes in two pregnancies with hyperreactio luteinalis. Am J Obstet Gynecol 1987; 157(5): 1126-8.
 3. Takeda T, Minekawa R, Makino M, Sugiyama T, Murata Y, Suehara N. Hyperreactio luteinalis associated with severe twin-to-twin transfusion syndrome. Gynecol Obstet Invest 2002; 53(4): 243-6.
 4. Onodera N, Kishi I, Tamaoka Y, Yamazaki K, Kamei K. A case of recurrent hyperreactio luteinalis. Am J Obstet Gynecol 2008; 198(5): e9-10.
 5. Angioni S, Portoghese E, Milano F, Melis GB, Fulghesu AM. Hirsutism and hyperandrogenism associated with hyperreactio luteinalis in a singleton pregnancy: a case report. Gynecol Endocrinol 2007; 23(5): 248-51.
 6. Gatongi DK, Madhvi G, Tydeman G, Hasan A. A case of hyperreactio luteinalis presenting with eclampsia. J Obstet Gynaecol 2006; 26(5): 465-7.
 7. Bidus MA, Ries A, Magann EF, Martin JN. Markedly elevated beta-hCG levels in a normal singleton gestation with hyperreactio luteinalis. Obstet Gynecol 2002; 99(5 Pt 2): 958-61.
 8. Abe T, Ono S, Igarashi M, Akira S, Watanabe A, Takeshita T. Conservative management of hyperreactio luteinalis: a case report. J Nippon Med Sch 2011; 78(4): 241-5.
 9. Atis A, Cifci F, Aydin Y, Ozdemir G, Goker N. Hyperreactio luteinalis with preeclampsia. J Emerg Trauma Shock 2010; 3(3): 298.
 10. Simsek Y, Celen S, Ustun Y, Danisman N, Bayramoglu H. Severe preeclampsia and fetal virilization in a spontaneous singleton pregnancy complicated by hyperreactio luteinalis. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2012; 16(1): 118-21.
 11. Grgic O, Radakovic B, Barisic D. Hyperreactio luteinalis could be a risk factor for development of HELLP syndrome: case report. Fertil Steril 2008; 90(5): 2008-6.