دوره و شماره: دوره 31، شماره 259، آذر و دی 1392 
کاردیومیوسیت‌های مشتق از سلول‌های بنیادی ترانسفکت‌شده‌ی جنینی موش: مدلی مناسب برای بررسی توکسیسیته‌ی داروها

صفحه 1779-1786

لیلا دهقانی؛ محبوبه فرخ‌پور؛ علی حائری روحانی؛ الهه پور عزیزی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ حسین بهاروند


ارزیابی شکستگی هیپ در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت

صفحه 1806-1811

ناصر جان‌محمدی؛ فاطمه ایزدپناه؛ بتول استادزاده؛ سمیرا طهماسبی‌پور؛ ندا امانی