دوره و شماره: دوره 31، شماره 269 بیماری های پوستی و سالک - شماره پیاپی 269، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2257-2351 
بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقطع دبیرستان استان اصفهان در رابطه با سرطان پوست و حفاظت در برابر اشعه آفتاب

صفحه 2264-2270

مریم طباطبائیان؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ سید محسن حسینی؛ زهرا روانخواه؛ ساناز رشیدی؛ الهه هفت برادران


هیرسوتیسم و شاخص توده‌ی بدنی در یک نمونه‌ی معرف زنان ایرانی

صفحه 2271-2276

فرحناز فاطمی نائینی؛ جمشید نجفیان؛ نوشین جاذبی؛ محمد علی نیلفروش‌زاده


مایکوزیس فونگوئیدس: اپیدمیولوژی در اصفهان، ایران

صفحه 2301-2308

فرحناز فاطمی نائینی؛ جمشید نجفیان؛ منصور صالحی؛ زهرا عظیمی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ پروین رجبی


تأثیر سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز در درمان ویتیلیگو: یک مطالعه‌ی مقدماتی

صفحه 2309-2314

فرحناز فاطمی نائینی؛ علیرضا واعظ شوشتری؛ بهاره ابراهیمی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ راضیه مولایی


سلول‌های T تنظیمی در ضایعات حاد و مزمن لیشمانیوز جلدی ناشی از انگل لیشمانیا ماژور

صفحه 2326-2335

شروین غفاری حسینی؛ شقایق حق جوی جوانمرد؛ سید حمید زرکش؛ علی خامسی پور؛ لاله رفیعی؛ خدیجه کربلایی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ مهدی بقایی؛ سید حسین حجازی


القای ویتیلیگو با داروی دیفن‌سیپرون

صفحه 2346-2351

محمد علی نیلفروش زاده؛ گلاویژ کشت‌مند؛ فریبا جعفری؛ عباس خیرخواه