دوره و شماره: دوره 31، شماره 245، مرداد و شهریور 1392 
تأثیر طب سوزنی بر سطح سرمی اینترفرون گاما در موش‌های BALB/c آلوده به انگل لیشمانیا ماژور

صفحه 1077-1085

مهشید شکیباپور؛ شروین غفاری حسینی؛ محسن محمودی؛ فاطمه رستمی؛ سید حسین حجازی


آیا همبستگی ژنتیکی بین ژن CACNA1A و فرم معمول میگرن در شهر اصفهان وجود دارد؟

صفحه 1105-1113

مریم استاد شریف؛ عباس قربانی؛ منصور صالحی؛ رخساره معمار


ایجاد بانک تومور و چالش‌های آن

صفحه 1114-1123

مجید خیراللهی؛ زهرا خلج؛ فاطمه ناظم‌الرعایا؛ سپیده دشتی؛ فریبرز خوروش؛ محمد کاظمی