ایجاد بانک تومور و چالش‌های آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های ارثی کودکان و گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بیماری‌های ارثی کودکان و گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات بیماری‌های ارثی کودکان و گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی ، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه داخلی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سرطان یک اختلال چند عاملی می‌باشد که بررسی آن‌ها نیازمند انجام مطالعات همه جانبه بر روی سلول‌ها، DNA، RNA و پروتئین‌های تومور می‌باشد. این نوع از مطالعات به نام Omics می‌باشند که شامل ژنومیکس و پروتئومیکس هستند. بانک تومور یک واژه است که به طور معمول برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و استفاده از بافت تازه در مقاصد تحقیقات زیست پزشکی سرطان استفاده می‌شود. اکثر بانک‌های تومور به جمع‌آوری نمونه‌هایی از بافت تومور می‌پردازند که نیازی به آن برای تشخیص‌های پاتولوژیک بعد از جراحی و برداشتن تومور نیست. این بافت اغلب به منظور یخ بستن به سرعت در نیتروژن مایع قرار داده می‌شود یا این که ممکن است در محلول‌های ثابت‌کننده نگهداری شود. اکثر مراکز سرطان دارای بانک توموری هستند که ذخیره‌سازی نمونه‌های توموری از بیمار و بافت سالم مجاور آن را انجام می‌دهند. تغییر در روش‌های تشخیص و شناسایی بیومارکرها نیازمند دسترسی به تعداد کافی از نمونه‌ها دارد و فراهم نمودن یک بانک از تومور‌ها یک قدم ضروری در این مورد است. سالیانه، ده‌ها و شاید صدها عمل جراحی در کشور ما انجام می‌شود که گنج بزرگی از سلول‌های سرطانی است و می‌توان با جمع‌آوری آن‌ها یک بانک تومور ایجاد نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing a Tumor Bank and Challenges

نویسندگان [English]

 • Majid Kheirollahi 1
 • Zahra Khalaj 2
 • Fatemeh Nazem-Roaia 3
 • Sepideh Dashti 4
 • Fariborz Khorvash 5
 • Mohammad Kazemi 2
1 Assistant Professor, Pediatrics Inherited Diseases Research Center AND Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Pediatrics Inherited Diseases Research Center AND Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 MSc Student, Pediatrics Inherited Diseases Research Center AND Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Neurosciences Research Center AND Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Cancer is a multifactorial disorder and its assessment requires a comprehensive study on cells, DNA, RNA and proteins of tumor samples. This type of research is called “Omics” which includes “genomics” and “proteomics”. Tumor bank is a term commonly used to describe a service collects, stores, and distributes fresh human tumor tissue for the purposes of biomedical and primarily cancer research. Most tumor banks collect their tumor samples from discarded tissues not needed for pathologic diagnosis, after patients undergo surgery to remove the tumor. The tissue is often snap frozen in liquid nitrogen or may also be preserved in special fixatives. Many cancer centers have a tumor bank to supply patient samples of cancer and associated adjacent normal tissue. The change in the methods of diagnosis and the discovery of biomarkers needs to access to sufficient number of samples and providing a tumor bank is an essential step in this case. Annually, tens and perhaps hundreds of surgeries are performed on the tumors in our country that is a vast treasure of cancer cells and it is possible to collect them, establishing tumor banks. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tumor bank
 • Challenges
 • Cancer
 • Biomarker
 1. Popescu I, Stroescu C, Dumitrascu T, Herlea V, Paslaru L, Lazar V, et al. Digestive tumor bank protocol: from surgical specimens to genomic studies of digestive cancers. Chirurgia (Bucur ) 2006; 101(5): 471-5.
 2. Hidalgo OD, Entrena NR. Tumor banks for genomic and proteomic research. Rev Oncol J 2004; 6(6): 381-90.
 3. Oosterhuis JW, Coebergh JW, van Veen EB. Tumour banks: well-guarded treasures in the interest of patients. Nat Rev Cancer 2003; 3(1): 73-7.
 4. Yu YY, Zhu ZG. Significance of biological resource collection and tumor tissue bank creation. World J Gastrointest Oncol 2010; 2(1): 5-8.
 5. Mari Lowe Center for Comparative Oncology Research. The PennVet tumor tissue bank (PennVet TTB) [Online] 2013; Available from: URL: http://research.vet.upenn.edu/marilowe/TranslationalResearch/TumorBank/tabid/2034/Default.aspx.
 6. Qualman SJ, France M, Grizzle WE, LiVolsi VA, Moskaluk CA, Ramirez NC, et al. Establishing a tumour bank: banking, informatics and ethics. Br J Cancer 2004; 90(6): 1115-9.
 7. Morente MM, Alonso S. Current challenges of human tumour banking. Hematol Oncol 2005; 23(2): 54-6.
 8. Budimir D, Polasek O, Marusic A, Kolcic I, Zemunik T, Boraska V, et al. Ethical aspects of human biobanks: a systematic review. Croat Med J 2011; 52(3): 262-79.