دوره و شماره: دوره 31، شماره 247، مهر و آبان 1392 
بررسی عدم تقارن ضخامت لایه‌ی فیبر عصبی و ضخامت کل شبکیه در چشم راست و چپ افراد سالم با استفاده از ویژگی‌های استخراج‌شده از دستگاه OCT

صفحه 1185-1193

طاهره محمودی؛ راحله کافیه؛ حسین ربانی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ محمدرضا اخلاقی؛ خاطره اربابیان؛ محمد احمدی


بررسی زمان بقا و عود بیماران مبتلا به سرطان رکتوم در اصفهان

صفحه 1194-1207

بهنام صانعی؛ محسن محمودیه؛ محسن کلاهدوزان؛ علی مهرابی کوشکی؛ فربد فراست


سندروم وقفه‌ی تنفسی خواب در بیماران مبتلا به تشنجات پارشیل پیچیده

صفحه 1208-1215

محمدرضا نجفی؛ عادله دادخواه؛ علی مهرابی کوشکی؛ معصومه علیجان‌پور