دوره و شماره: دوره 31، شماره 251، مهر و آبان 1392 
مقایسه‌‌ی کارکردهای اجرایی در مصرف کنندگان شیشه، هروئین و افراد هنجار

صفحه 1379-1391

مهرداد صالحی؛ حمید افشار؛ کمال مقتدائی؛ مهشید تسلیمی؛ منصوره سلامت؛ آسیه ابراهیمی


بیان و تخلیص DNA پلیمراز Pfu متعلق به خانواده‌ی B

صفحه 1392-1404

زهرا خلیلی بروجنی؛ داریوش عابدی؛ مهدی عباسیان؛ محمدرضا مفید


بررسی شیوع آسیب حاد کلیه به دنبال عمل جراحی باز قلب

صفحه 1405-1412

محسن میرمحمدصادقی؛ الهام فتوحی؛ هاجر بیگی حبیب‌آبادی؛ مژگان مرتضوی؛ سید محسن حسینی؛ مهدی نعمت بخش


عوامل خطر بروز پنومو توراکس در نوزادان نارس

صفحه 1413-1421

زهره بدیعی؛ هادی روانبد؛ صدیقه قائمی؛ علی مهرابی کوشکی؛ آناهیتا قاسمی