دوره و شماره: دوره 31، شماره 236، خرداد و تیر 1392 
بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مخلصه (Tanacetum Parthenium) بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 623-629

نصیر عارف خواه؛ سیمین تقی پور؛ مرتضی یوسفی؛ ‌محمود رفیعیان؛ شیما دانش پور؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی نیم‌رخ روان‌شناختی مبتلایان به ضایعات پوستی

صفحه 630-639

ندا ادیبی؛ کتایون شفیعی؛ بهروز ایزدی؛ حمید افشار؛ رضا باقریان سرارودی


بررسی میزان بیان ژن Cbfa1 طی تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی

صفحه 640-648

عبدالرضا دارائی؛ علی اصغر غفاری‌زاده؛ بتول هاشمی‌بنی؛ رسول صالحی؛ محمد صالحی؛ وحید بهرام‌ بیگی