دوره و شماره: دوره 31، شماره 248، مهر و آبان 1392 
بررسی سرولوژی توکسوپلاسموز و ارتباط عفونت با عوامل خطرزا در خانم‌های مراجعه‌کننده به چند آزمایشگاه شمال شهر تهران

صفحه 1257-1266

فاطمه قدمگاهی؛ مهران بهادران؛ احسان شریعت بهادری؛ نسرین احمدی اهواز؛ بهشید قدردوست؛ سید حسین حجازی


اثرات محافظتی عصاره‌ی سیر بر نفروپاتی دیابتی

صفحه 1267-1269

محمود رفیعیان کوپایی؛ شمین قبادی؛ حمید نصری