دوره و شماره: دوره 31، شماره 267، بهمن و اسفند 1392 
بررسی ارتباط بین شاخص های تن سنجی و تغییرات همودینامیک پس از لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه

صفحه 2182-2192

سید محمدرضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ پرویز کاشفی؛ محمدعلی عطاری؛ مرتضی حیدری؛ محمدرضا حبیب‌زاده؛ مسعود ناظم؛ قاسم محمد شریفی؛ الهام قربانی؛ حبیب جلالی


تلومراز و درمان تومورهای مغزی

صفحه 2193-2208

مجید خیراللهی؛ رویا خواجه گودری؛ رضا قویمی