دوره و شماره: دوره 31، شماره 265، بهمن و اسفند 1392 
مقایسه‌ی ویژگی‌های عصب- روان‌شناختی در کودکان پیش دبستانی عادی و مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

صفحه 2063-2080

مرتضی محمودی؛ احمد عابدی؛ اقبال شفیعی؛ احمد یارمحمدیان؛ ولی‌اله کرمی‌منش؛ عظیمه‌السادات فاطمی


شناسایی گونه‌های نوکاردیا ایزوله شده از خاک تهران با استفاده از ویژگی‌های فنوتیپی

صفحه 2081-2088

معصومه رسولی‌نسب؛ شادی حبیب‌نیا؛ پروین حیدریه؛ مهدی فتاحی بافقی؛ محمدرضا پورمند؛ سید سعید اشراقی


نقش آنتی بادی Anti-cyclic Citrullinated Peptide از مفصل تا مغز

صفحه 2089-2096

رخساره معمار؛ محمدرضا مراثی؛ مجید قاسمی؛ منصور ثالثی


تأثیرات بیولوژیک و ضد سرطانی کورکومین (Curcumin)

صفحه 2097-2112

الهه کمالی؛ کامران قائدی؛ پدیده کریمی؛ پریسا خردمند؛ منوچهر توسلی