دوره و شماره: دوره 31، شماره 240، مرداد و شهریور 1392 
اثر عصاره‌ی هیدروالکلی نعناع و مریم گلی بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 811-818

مرتضی یوسفی؛ سیمین تقی‌پور؛ نصیر عارف‌خواه؛ راضیه رحیمیان؛ آزاده داودیان؛ محمود رفیعیان؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی شیوع انواع علایم گوارشی در بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک‌های MMT در اصفهان

صفحه 843-850

مهراد عقیلی؛ مرتضی مولودی؛ حمید افشار؛ مهرداد صالحی؛ عمار حسن‌زاده؛ پیمان ادیبی