اثر عصاره‌ی هیدروالکلی نعناع و مریم گلی بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استاد، گروه فارماکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری و گروه انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: واژینیت تریکومونایی‌ یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مقاربتی است. درمان اصلی این بیماری استفاده از‌ داروی مترونیدازول می‌باشد که با توجه به عوارض و اثرات جانبی آن، تحقیق برای یافتن یک داروی جایگزین ضرورت دارد. در ابن مطالعه تأثیر عصاره‌ی دو گیاه نعناع و مریم گلی بر روی تریکوموناس واژینالیس بررسی شد.روش‌ها: ابتدا عصاره‌ی هیدروالکلی دو گیاه نعناع و مریم گلی تهیه شد و با استفاده از دستگاه تقطیر خلأ خشک گردید. در لوله‌های آزمایش حاوی محیط کشت انگل غلظت‌های متفاوت عصاره‌های نعناع و مریم گلی، مترونیدازول و یا حلال عصاره به عنوان شاهد اضافه شد. سپس به تمام محیط‌ها یک صد عدد انگل زنده افزوده شد. لوله‌ها در دمای 37 درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری‌ شدند و هر 24 ساعت از نظر رشد انگل بررسی شد‌ند.یافته‌ها: انگل در غلظت‌های 10، 8، 5، 4، 5/2 و 2 میلی‌گرم در میلی‌لیتر از گیاه مریم گلی و غلظت‌های 10، 8، 5 و 4 میلی‌گرم در میلی‌لیتر از گیاه نعناع رشد نکرد.نتیجه‌گیری: گیاه مریم گلی و نعناع اثر بسیار قوی بازدارندگی رشد روی تریکوموناس دارند و می‌توانند به عنوان دارویی جایگزین در نظر گرفته شوند. انجام تحقیقات بیشتری در مورد آن‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-Vitro Effect of Menthe Piperita and Salvia Officinalis Extracts on Trichomonas Vaginalis

نویسندگان [English]

 • Morteza Yousefi 1
 • Simin Taghipur 2
 • Nasir Arefkhah 3
 • Razieh Rahimian 1
 • Azadeh Davoudian 1
 • Mahmoud Rafeiean 4
 • Hossein Yousefi 5
1 Student of Medicine, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
2 Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
3 MSc Student, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
4 Professor, Department of Pharmacology, School of Medicine AND Herbal Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
5 Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center AND Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Trichomonas vaginalis is a flagellate parasite causing vaginosis, a common sexual transmitted disease. Metronidazole is the drug of choice for this disease but due to its side effects, it is necessary to search for an alternative drug. In this study, the effect of Menthe piperita and Salvia officinalis on Trichomonas vaginalis was investigated.Methods: Hydro-alcoholic extracts of the two herbs were prepared. The extracts were dried using vacuum rotary evaporator. Different concentrations of the extracts in comparison with methronidazole were added in test tubes containing culture medium and the parasite. All test tubes were kept in 37ºC for 24 hours. The tubes were then expected for the parasite growth.Findings: In concentrations of 2, 2.5, 4, 5, 8, and 10 mg/ml of Salvia officinalis and in concentrations of 4, 5, 8, and 10 mg/ml of Menthe piperita the parasite did not grow. The effect of the extracts on Trichomonas vaginalis was similar to the effect of metronidazole on the parasite.Conclusion: Salvia officinalis and Menthe piperita had efficient effect against Trichomonas vaginalis growth in culture medium and s,o these two herbs can be considered as alternatives drugs. However, more investigation is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Menthe piperita
 • Salvia officinalis
 • Trichomonasvaginalis
 • Hydro-alcoholic extract
 1. Markell E, John D, Krotoski W. Markell and Voge's medical parasitology. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 1999. p. 76-80.
 2. Bell C, Hough E, Smith A, Greene L. Targeted screening for Trichomonas vaginalis in women, a pH-based approach. Int J STD AIDS. 2007; 18(6): 402-3.
 3. Berek JS, Novak E. Berek and Novak's gynecology. 13th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. P. 920- 3.
 4. Lance LL, LacyCF, ArmstrongLL, GoldmanMP. Drug information handbook. Washington, DC: AphaLexi; 2006. p. 501.
 5. Samsam Shariat H, Moatar F. Medicinal plants and natural drugs. Tehran, Iran: Golshan Publication; p. 1-472. [In Persian].
 6. Samsam Shariat H, Moatar F. Theraphy with herbs. 5th ed. Tehran, Iran: Diba Publication; 2005. p. 15. [In Persian].
 7. Mahmoodi B. Introduction aromatic essence of plants and their healing effects. 1st ed. Tehran, Iran: Noordanesh Publications; 2002. p. 3. [In Persian].
 8. Ghasemi Pirbalouti A. The third list plants, traditional medicine and ethnoveterinary. 1st ed. Shahrekord: Saman-Danesh Publication; 2009. p. 158–90. [In Persian].
 9. Zargari A. Medicinal plants. 6th ed. Tehran, Iran: University of Tehran Press; 1994. [In Persian].
 10. Rojhan M. Herbal and zoological drugs. Tehran, Iran: Chehreh Publications; 2001. p. 1-128. [In Persian].
 11. Dehghan MH, Noorizadeh E, Latifi Navid S. survey of anti-bacterial effects of turmeric, ginger, clove and cardamom on Helicobacter pylori. J Ardabil Univ Med Sci 2002; 1(4): 19-26.
 12. Soltani F, Sharifi M, Khajeh KH, Yousefzadi M. Study of essential oil composition, menthone reductase activity and antimicrobial activity of Mentha piperita in two stages of growth. Iran J Biol 2009; 22(1): 62-70.
 13. Moshtaghi H, Boniadian M. The effects of oil extract of Mentha spicata L. on Listeria in a food model. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 2008; 24(3); 326-32. [In Persian].
 14. Kermanshah H, Hashemi Kamangar SAS, Arami S, Mirsalehian A, Kamalinezhad M, Karimi M, et al. Anti-bacterial activity of hydro alcoholic extract of Saliva officinalis and Achillea millefolium against cariogenic microorganisms: an in vitro investigation. Journal of Islamic Dental Association of Iran 2009; 21(3): 215-20. [In Persian].
 15. Kermanshah H, Hashemi Kamangar SAS, Arami S, Mirsalehian A, Kamalinezhad M, Karimi M, et al. In vitro evaluation of anti-bacterial activity of hydro alcoholic extract of Salvia Officinalis and Pimpinella Anisum against cariogenic bacteria. J Dent Med Tehran Univ Med Sci 2009; 22(2): 149-54. [In Persian].
 16. Rasooli I, Rezaei MB. A study on antimicrobial activity and chemical compositions of essential oils from flowers of Lavandula angutifolia and Saliva officinalis. J Kerman Univ Med Sci 2000; 7(4): 173-81. [In Persian].
 17. Yousofi Darani H, Sereshti M, Zebardast N, Rafean M, Manouchehri Naeini K, Yousefi HA. Effect of ethanolic and watery extract of aerial parts of stachys lavandulifolia on trichomonas vaginalis, in vitro. Journal of medicinal plants 2012; 11(Suppl 8):159-65. [In Persian].
 18. Hassani S, Asghari G, Yousefi H, Kazemian A, Rafieiean M, Darani HY, etal. Effects of different extracts of Eucalyptus camaldulensis on Trichomonas vaginalis parasite in culture medium. Adv Biomed Res 2013; 2(2): 47.
 19. Youse HA, Kazemian A, Sereshti M, Rahmanikhoh E, Ahmadinia E, Rafaian M, et al. Effect of Echinophora platyloba, Stachys lavandulifolia, and Eucalyptus camaldulensis plants on Trichomonas vaginalis growth in vitro. Adv Biomed Res. 2012; 1: 79.