فعال‌سازی مصنوعی تخمک: انواع روش‌ها و تأثیر کلینیکی آن پس از تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده‌ی زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل و مرکز باروری و ناباروری اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری و عضو هیأت علمی، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده‌ی زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه تولید مثل و تکوین، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده‌ی زیست فناوری جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، گروه زیست فناوری تولید مثل و مرکز باروری و ناباروری اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عدم دستیابی به لقاح یک پدیده‌ی نادر پس از تزریق اسپرم به درون سیتوپلاسم تخمک (Intracytoplasmic sperm injection یا ICSI) است. یکی از دلایل اصلی آن، فعال نشدن تخمک توسط اسپرم می‌باشد. جهت غلبه بر عدم دستیابی به لقاح، از روش‌های مصنوعی جهت فعال‌سازی تخمک استفاده می‌گردد. هدف از ارائه‌ی این مقاله‌ی مروری، آشنایی مختصر با مکانیسم فعال شدن تخمک توسط اسپرم است و سپس شرحی بر روش‌های استفاده‌شده جهت فعال‌سازی مصنوعی تخمک و نگرانی‌های مرتبط با آن، بود. همچنین در این مطالعه‌ی مروری، به بررسی اثرات استفاده از روش‌های فعال‌سازی مصنوعی تخمک بر روی بیماران مختلف و نتایج کلینیکی آن پرداخته شد.روش‌ها: در این مطالعه مقالات جستجو‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed و پایگاه‌های مرتبط با مقالات ISI از سال‌های 1930 تا 2012 میلادی بررسی شدند.یافته‌ها: استفاده از روش‌های فعال‌سازی مصنوعی تخمک می‌تواند باعث افزایش میزان لقاح و دستیابی به حاملگی در برخی بیماران گردد. به طور عمده روش‌های مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی جهت فعال‌سازی مصنوعی تخمک پس از عمل ICSI مورد استفاده قرار می‌گیرند که روش فعال‌سازی شیمیایی کاربرد گسترده‌تری دارد.نتیجه‌گیری: مطالعات انجام‌شده در این زمینه نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های فعال‌سازی مصنوعی تخمک در برخی از بیمارانی که کاندیدای استفاده از این روش‌ها می‌باشند، نتیجه بهتری داشته است و باعث افزایش میزان لقاح و دستیابی به حاملگی شده است. اگر چه روش‌هایی جهت پیشگویی و بررسی پتانسیل لقاح نمونه‌ی سمن افراد مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است، ولی هنوز مطالعات گسترده‌ای برای تثبیت یک روش ایمن بدین منظور نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial Oocyte Activation: Methods and Clinical Efficiency after Intra-Cytoplasmic Sperm Injection

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Deemeh 1
 • Marzieh Tavalaee 2
 • Mohammad Hossein Nasr-Esfahani 3
1 Department of Reproductive Biotechnology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Biotechnology, Academic Center for Education, Culture and Researc (ACECR) AND Isfahan Fertility and Infertility Center, Isfahan, Iran
2 PhD Student AND Faculty Member, Department of Reproductive Biotechnology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Biotechnology, Academic Center for Education, Culture and Researc (ACECR), Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Reproductive Biotechnology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Biotechnology, Academic Center for Education, Culture and Researc (ACECR) AND Isfahan Fertility and Infertility Center, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Failed fertilization is a rare event occurring after intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI). Failure of oocyte activation considered as main reason for failed fertilization. For overcome of failed fertilization, Artificial Oocyte Activation (AOA) techniques after ICSI are applied and improved. This review article is a brief introduction to oocyte activation, followed by description of the methods for AOA and related concern regarding AOA. Also, the clinical effect of using AOA in different type of infertile individual was considered.Methods: Literature search in Entrez PubMed as well as other data sources from1930 to 2012 was done.Findings: Mechanical, electrical and chemical methods mainly used for AOA and chemical activation methods as the most commonly were performed. Also, using AOA after ICSI, fertilization rate was increased and possibly achieved pregnancy in some infertile individuals.Conclusion: AOA in some type of infertile individual increased fertilization rate and achieving pregnancy. Although, some techniques may be useful for predict and assessment of semen fertilization potential, but further studies are required for establishing method of this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI)
 • Failed fertilization
 • Oocyte activation
 1. Palermo G, Joris H, Devroey P, Van Steirteghem AC. Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte. Lancet 1992; 340(8810): 17-8.
 2. Van Steirteghem AC, Nagy Z, Joris H, Liu J, Staessen C, Smitz J, et al. High fertilization and implantation rates after intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod 1993; 8(7): 1061-6.
 3. Emery BR, Wilcox AL, Aoki VW, Peterson CM, Carrell DT. In vitro oocyte maturation and subsequent delayed fertilization is associated with increased embryo aneuploidy. Fertil Steril 2005; 84(4): 1027-9.
 4. Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Mardani M. Relation between different human sperm nuclear maturity tests and in vitro fertilization. J Assist Reprod Genet 2001; 18(4): 219-25.
 5. Razavi S, Nasr-Esfahani MH, Mardani M, Mafi A, Moghdam A. Effect of human sperm chromatin anomalies on fertilization outcome post-ICSI. Andrologia 2003; 35(4): 238-43.
 6. Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Tavalaee M. Failed fertilization after ICSI and spermiogenic defects. Fertil Steril 2008; 89(4): 892-8.
 7. Swann K, Homa S, Carroll J. An inside job: the results of injecting whole sperm into eggs supports one view of signal transduction at fertilization. Hum Reprod 1994; 9(6): 978-80.
 8. Flaherty SP, Payne D, Swann NJ, Mattews CD. Aetiology of failed and abnormal fertilization after intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod 1995; 10(10): 2623-9.
 9. Swain JE, Pool TB. ART failure: oocyte contributions to unsuccessful fertilization. Hum Reprod Update 2008; 14(5): 431-46.
 10. Yanagimachi R. Mammalian fertilization. In: Knobil E, Neil JD, editors. The Physiology of Reproduction. 2nd ed. New York, NY: Raven Press; 1994. p. 189-317.
 11. Ben-Yosef D, Shalgi R. Early ionic events in activation of the mammalian egg. Rev Reprod 1998; 3(2): 96-103.
 12. Lawrence Y, Whitaker M, Swann K. Sperm-egg fusion is the prelude to the initial Ca2+ increase at fertilization in the mouse. Development 1997; 124(1): 233-41.
 13. McGuinness OM, Moreton RB, Johnson MH, Berridge MJ. A direct measurement of increased divalent cation influx in fertilised mouse oocytes. Development 1996; 122(7): 2199-206.
 14. Raz T, Shalgi R. Early events in mammalian egg activation. Hum Reprod 1998; 13(Suppl 4): 133-45.
 15. Ducibella T, Huneau D, Angelichio E, Xu Z, Schultz RM, Kopf GS, et al. Egg-to-embryo transition is driven by differential responses to Ca(2+) oscillation number. Dev Biol 2002; 250(2): 280-91.
 16. Runft LL, Jaffe LA, Mehlmann LM. Egg activation at fertilization: where it all begins. Dev Biol 2002; 245(2): 237-54.
 17. Parrington J, Jones ML, Tunwell R, Devader C, Katan M, Swann K. Phospholipase C isoforms in mammalian spermatozoa: potential components of the sperm factor that causes Ca2+ release in eggs. Reproduction 2002; 123(1): 31-9.
 18. Saunders CM, Larman MG, Parrington J, Cox LJ, Royse J, Blayney LM, et al. PLC zeta: a sperm-specific trigger of Ca(2+) oscillations in eggs and embryo development. Development 2002; 129(15): 3533-44.
 19. Yu Y, Nomikos M, Theodoridou M, Nounesis G, Lai FA, Swann K. PLCzeta causes Ca(2+) oscillations in mouse eggs by targeting intracellular and not plasma membrane PI(4,5)P(2). Mol Biol Cell 2012; 23(2): 371-80.
 20. Wu AT, Sutovsky P, Manandhar G, Xu W, Katayama M, Day BN, et al. PAWP, a sperm-specific WW domain-binding protein, promotes meiotic resumption and pronuclear development during fertilization. J Biol Chem 2007; 282(16): 12164-75.
 21. Alberio R, Zakhartchenko V, Motlik J, Wolf E. Mammalian oocyte activation: lessons from the sperm and implications for nuclear transfer. Int J Dev Biol 2001; 45(7): 797-809.
 22. Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Javdan Z, Tavalaee M. Artificial oocyte activation in severe teratozoospermia undergoing intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 2008; 90(6): 2231-7.
 23. Kawamura T. Artificial parthenogenesis in the frog. I. Chromosome numbers and their relation to cleavage histories. J Sci Hiroshima Univ Ser B1 1939; (6): 115-218.
 24. Machaty Z, Funahashi H, Mayes MA, Day BN, Prather RS. Effects of injecting calcium chloride into in vitro-matured porcine oocytes. Biol Reprod 1996; 54(2): 316-22.
 25. Dirican EK, Isik A, Vicdan K, Sozen E, Suludere Z. Clinical pregnancies and livebirths achieved by intracytoplasmic injection of round headed acrosomeless spermatozoa with and without oocyte activation in familial globozoospermia: case report. Asian J Androl 2008; 10(2): 332-6.
 26. Darabi M, Nasresfahani Mh, Imani H, Baharvand H. Electrical Activation of Post-Intracytoplasmic Severly Amorphous-Sperm Injection Improve Fertilization and Embryo Development. Cell Journal (Yakhteh) 2003; 5(19): 171-5. [In Persian].
 27. Hosseini SM, Hajian M, Moulavi F, Shahverdi AH, Nasr-Esfahani MH. Optimized combined electrical-chemical parthenogenetic activation for in vitro matured bovine oocytes. Anim Reprod Sci 2008; 108(1-2): 122-33.
 28. Yanagida K, Katayose H, Yazawa H, Kimura Y, Sato A, Yanagimachi H, et al. Successful fertilization and pregnancy following ICSI and electrical oocyte activation. Hum Reprod 1999; 14(5): 1307-11.
 29. Zhang J, Wang CW, Blaszcyzk A, Grifo JA, Ozil J, Haberman E, et al. Electrical activation and in vitro development of human oocytes that fail to fertilize after intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 1999; 72(3): 509-12.
 30. Mansour R, Fahmy I, Tawab NA, Kamal A, El-Demery Y, Aboulghar M, et al. Electrical activation of oocytes after intracytoplasmic sperm injection: a controlled randomized study. Fertil Steril 2009; 91(1): 133-9.
 31. Koo OJ, Jang G, Kwon DK, Kang JT, Kwon OS, Park HJ, et al. Electrical activation induces reactive oxygen species in porcine embryos. Theriogenology 2008; 70(7): 1111-8.
 32. Presicce GA, Yang X. Parthenogenetic development of bovine oocytes matured in vitro for 24 hr and activated by ethanol and cycloheximide. Mol Reprod Dev 1994; 38(4): 380-5.
 33. Kline D, Kline JT. Repetitive calcium transients and the role of calcium in exocytosis and cell cycle activation in the mouse egg. Dev Biol 1992; 149(1): 80-9.
 34. Meo SC, Yamazaki W, Ferreira CR, Perecin F, Saraiva NZ, Leal CL, et al. Parthenogenetic activation of bovine oocytes using single and combined strontium, ionomycin and 6-dimethylaminopurine treatments. Zygote 2007; 15(4): 295-306.
 35. De SP, Dozortsev D, Cieslak J, Wolf G, Verlinsky Y, Dyban A. Parthenogenetic activation of human oocytes by puromycin. J Assist Reprod Genet 1992; 9(4): 328-37.
 36. Yanagida K, Morozumi K, Katayose H, Hayashi S, Sato A. Successful pregnancy after ICSI with strontium oocyte activation in low rates of fertilization. Reprod Biomed Online 2006; 13(6): 801-6.
 37. Cuthbertson KS, Cobbold PH. Phorbol ester and sperm activate mouse oocytes by inducing sustained oscillations in cell Ca2+. Nature 1985; 316(6028): 541-2.
 38. Fissore RA, Robl JM. Sperm, inositol trisphosphate, and thimerosal-induced intracellular Ca2+ elevations in rabbit eggs. Dev Biol 1993; 159(1): 122-30.
 39. Yamano S, Nakagawa K, Nakasaka H, Aono T. Fertilization failure and oocyte activation. J Med Invest 2000; 47(1-2): 1-8.
 40. Battaglia DE, Koehler JK, Klein NA, Tucker MJ. Failure of oocyte activation after intracytoplasmic sperm injection using round-headed sperm. Fertil Steril 1997; 68(1): 118-22.
 41. Rybouchkin AV, Van der Straeten F, Quatacker J, De SP, Dhont M. Fertilization and pregnancy after assisted oocyte activation and intracytoplasmic sperm injection in a case of round-headed sperm associated with deficient oocyte activation capacity. Fertil Steril 1997; 68(6): 1144-7.
 42. Kim ST, Cha YB, Park JM, Gye MC. Successful pregnancy and delivery from frozen-thawed embryos after intracytoplasmic sperm injection using round-headed spermatozoa and assisted oocyte activation in a globozoospermic patient with mosaic Down syndrome. Fertil Steril 2001; 75(2): 445-7.
 43. Eldar-Geva T, Brooks B, Margalioth EJ, Zylber-Haran E, Gal M, Silber SJ. Successful pregnancy and delivery after calcium ionophore oocyte activation in a normozoospermic patient with previous repeated failed fertilization after intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 2003; 79(Suppl 3): 1656-8.
 44. Chi HJ, Koo JJ, Song SJ, Lee JY, Chang SS. Successful fertilization and pregnancy after intracytoplasmic sperm injection and oocyte activation with calcium ionophore in a normozoospermic patient with extremely low fertilization rates in intracytoplasmic sperm injection cycles. Fertil Steril 2004; 82(2): 475-7.
 45. Murase Y, Araki Y, Mizuno S, Kawaguchi C, Naito M, Yoshizawa M, et al. Pregnancy following chemical activation of oocytes in a couple with repeated failure of fertilization using ICSI: case report. Hum Reprod 2004; 19(7): 1604-7.
 46. Ahmady A, Michael E. Successful pregnancy and delivery following intracytoplasmic injection of frozen-thawed nonviable testicular sperm and oocyte activation with calcium ionophore. J Androl 2007; 28(1): 13-4.
 47. Check JH, Levito MC, Summers-Chase D, Marmar J, Barci H. A comparison of the efficacy of intracytoplasmic sperm injection (ICSI) using ejaculated sperm selected by high magnification versus ICSI with testicular sperm both followed by oocyte activation with calcium ionophore. Clin Exp Obstet Gynecol 2007; 34(2): 111-2.
 48. Tejera A, Molla M, Muriel L, Remohi J, Pellicer A, De Pablo JL. Successful pregnancy and childbirth after intracytoplasmic sperm injection with calcium ionophore oocyte activation in a globozoospermic patient. Fertil Steril 2008; 90(4): 1202-5.
 49. Dirican EK, Isik A, Vicdan K, Sozen E, Suludere Z. Clinical pregnancies and livebirths achieved by intracytoplasmic injection of round headed acrosomeless spermatozoa with and without oocyte activation in familial globozoospermia: case report. Asian J Androl 2008; 10(2): 332-6.
 50. Tesarik J, Sousa M. More than 90% fertilization rates after intracytoplasmic sperm injection and artificial induction of oocyte activation with calcium ionophore. Fertil Steril 1995; 63(2): 343-9.
 51. Tesarik J, Mendoza C, Greco E. The activity (calcium oscillator?) responsible for human oocyte activation after injection with round spermatids is associated with spermatid nuclei. Fertil Steril 2000; 74(6): 1245-7.
 52. Nakagawa K, Yamano S, Moride N, Yamashita M, Yoshizawa M, Aono T. Effect of activation with Ca ionophore A23187 and puromycin on the development of human oocytes that failed to fertilize after intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 2001; 76(1): 148-52.
 53. Heindryckx B, Van der Elst J, De Sutter P, Dhont M. Treatment option for sperm- or oocyte-related fertilization failure: assisted oocyte activation following diagnostic heterologous ICSI. Hum Reprod 2005; 20(8): 2237-41.
 54. Lu Q, Zhao Y, Gao X, Li Y, Ma S, Mullen S, et al. Combination of calcium ionophore A23187 with puromycin salvages human unfertilized oocytes after ICSI. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 126(1): 72-6.
 55. Moaz MN, Khattab S, Foutouh IA, Mohsen EA. Chemical activation of oocytes in different types of sperm abnormalities in cases of low or failed fertilization after ICSI: a prospective pilot study. Reprod Biomed Online 2006; 13(6): 791-4.
 56. Borges E Jr, de Almeida Ferreira Braga DP, de Sousa Bonetti TC, Iaconelli A, Jr., Franco JG, Jr. Artificial oocyte activation with calcium ionophore A23187 in intracytoplasmic sperm
 57. Heindryckx B, De Gheselle S, Gerris J, Dhont M, De Sutter P. Efficiency of assisted oocyte activation as a solution for failed intracytoplasmic sperm injection. Reprod Biomed Online 2008; 17(5): 662-8.
 58. Nasr-Esfahani MH, Razavi S, Javdan Z, Tavalaee M. Artificial oocyte activation in severe teratozoospermia undergoing intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 2008; 90(6): 2231-7.
 59. Kyono K, Kumagai S, Nishinaka C, Nakajo Y, Uto H, Toya M, et al. Birth and follow-up of babies born following ICSI using SrCl2 oocyte activation. Reprod Biomed Online 2008; 17(1): 53-8.
 60. Bridges PJ, Jeoung M, Kim H, Kim JH, Lee DR, Ko C, et al. Methodology matters: IVF versus ICSI and embryonic gene expression. Reprod Biomed Online 2011; 23(2): 234-44.
 61. Deemeh MR, Tavalaee M, Ahmadi M, Kalantari A, Nasr-Esfahani MH. Health of children born through ICSI and artificial oocyte activation. Hum Reprod 2013. [In Press].
 62. Dam AH, Feenstra I, Westphal JR, Ramos L, van Golde RJ, Kremer JA. Globozoospermia revisited. Hum Reprod Update 2007; 13(1): 63-75.
 63. Razavi Sh, Nasr Esfahani MH, Tavalee M, Deemeh MR. Evaluation of Protamine Deficiency and DNA Fragmentation in Two Globozoospermia Patients Undergoing ICSI. International Journal of Fertility & Sterility 2007; 1(2): 85-8.
 64. Nasr-Esfahani MH, Tavalaee M, Deemeh MR, Arbabian M, Parrington J. Can Assessment of Total Acrosin Activity Help Predict Failed or Low Fertilization Rate ICSI for Implementation of Artificial Oocyte Activation? The Open Andrology Journal 2010; 2: 19-26.
 65. Rybouchkin A, Dozortsev D, Pelinck MJ, De SP, Dhont M. Analysis of the oocyte activating capacity and chromosomal complement of round-headed human spermatozoa by their injection into mouse oocytes. Hum Reprod 1996; 11(10): 2170-5.
 66. Aghajanpour S, Ghaedi K, Salamian A, Deemeh MR, Tavalaee M, Moshtaghian J, et al. Quantitative expression of phospholipase C zeta, as an index to assess fertilization potential of a semen sample. Hum Reprod 2011; 26(11): 2950-6.