بررسی میزان اثربخشی سولفات روی در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 متخصص بیماری‌های اعصاب و روان، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

3 متخصص کودکان، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکدهی بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: تشنج از جمله اختلالات نورولوژیک پیچیده‌ای است که با اختلال عملکرد نورون‌های سیستم عصبی و جریان‌های الکتریکی غیر طبیعی همراه است. هر چند تشنج ناشی از تب، اغلب خوش‌خیم است و سبب مشکلات نورولوژیک چندانی برای بیماران نمی‌شود؛ اما در کل کودکانی که دچار تشنج‌های عود کننده می‌شوند، به طور معمول در معرض خطر ابتلا به اختلالات رفتاری نیز می‌باشند. در درمان این بیماران، اغلب از پروفیلاکسی‌های درمانی و داروهای ضد تشنج نیز استفاده می‌شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی سولفات روی در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب انجام گرفت.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بود. در این مطالعه، کودکان پس از بررسی و وجود معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. سپس با استفاده از بلوک‌های تصادفی به دو گروه دارو و دارونما (Placebo) تقسیم شدند و از نظر سنی و جنسی همسان شدند. در ادامه از افراد هر دو گروه، نمونه‌ی خونی تهیه و جهت اندازه‌گیری میزان روی خون، به آزمایشگاه فرستاده شد. پس از ترخیص بیماران برای گروه مورد شربت زینک سولفات و برای گروه شاهد دارونما تجویز گردید. در پایان یک سال بررسی بیماران، سطح روی در آن‌ها اندازه‌گیری گردید. در انتها اطلاعات حاصل از بیماران وارد برنامه‌ی آنالیز آماری گردید.یافته‌ها: در این مطالعه 80 کودک (40 کودک گروه مورد و 40 کودک گروه شاهد) شرکت کردند. در گروه مورد، 27 نفر (5/67 درصد) و در گروه شاهد 24 نفر (60 درصد) پسر بودند. میانگین سنی در گروه مورد 19/16 ± 90/28 ماه و در گروه شاهد 47/13 ± 65/27 ماه بود (709/0 = P). میانگین روی در افراد گروه مورد 12/8 ± 36/75 و در گروه شاهد 32/7 ± 21/73 میکروگرم بر دسی‌لیتر بود. در گروه مورد، 7 بیمار و در گروه شاهد، 10 بیمار دچار عود مجدد تشنج طی یک سال بررسی شدند (412/0 = P). همچنین مشاهده شد که هیچ ارتباط معنی‌داری میان سن و جنسیت با عود تنشج وجود ندارد؛ اما مشاهده گردید که سطح اولیه و انتهایی روی و همچنین افزایش سطح سرمی روی در کودکان با عود تشنج به صورت معنی‌داری کمتر از کودکان بدون عود تشنج بود.نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد که شربت روی نتوانست از میزان عود تشنج‌ها بکاهد. این امر به دلیل سطح ناکافی سرمی روی و به احتمال زیاد ناشی از عدم مصرف مناسب دارو و یا کاهش ثانویه‌ی سطح سرمی این میکروالمان در کودکان مبتلا به عود تشنج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Zinc Sulfate in Prevention of Febrile Convulsion Recurrences

نویسندگان [English]

 • Farzad Ahmadabadi 1
 • Mehrdad Mirzarahimi 1
 • Mehdi Samadzadeh 2
 • Ashkan Nikaeen 3
 • Bita Shahbazzadegan 4
 • Mahshid Hajiali 5
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
2 Psychiatrist, Department of Psychiatry, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
3 Pediatrist, Department of Pediatrics, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
4 PhD Student, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 General Practitioner, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background: Seizure is accompany with neurons function disorder and abnormal electrical action. However, febrile convulsion seizure is usually benign and causes no important problem for patients; but all children with febrile convulsion are usually faced with behavior disorders. In these patients, prophylaxis and anti-convulsion drugs are used. This study aimed to survey the efficacy of zinc sulfate in prevention of febrile convulsion recurrences.Methods: In this clinical trial study, 80 children the same in age and gender, after passing inclusion and exclusion criteria were divided in two equal groups: drugs and placebo. We got blood samples of both groups and checked serum zinc level after release, prescribed zinc syrup for case and placebo for control group. After a year, we measured serum zinc level in patients and finally we analyzed the data.Findings: In case group, 27 (67.5%) and in control 24 (60%) children were boys. The mean age was 28.90 ± 16.19 and 27.65 ± 13.47 months in case and control groups, respectively (P = 0.709). The mean zinc level was 75.36 ± 8.12 and 73.21 ± 7.32 µg/dl in case and control groups, respectively. In case group, 7 patients and in control group, 10 had seizure recurrences in a year (P = 0.412). There was no relationship between recurrences and age or gender; but the first and the last measured level of zinc and the amount of increase of zinc level in children with recurrence were significantly less than the children without it.Conclusion: In current study, we observed that zinc sulfate syrup could not decrease the seizure recurrences related to insufficient serum zinc level, probably because of incorrect drug using or secondary decrease of serum zinc level in these children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zinc sulfate
 • Prevention
 • Febrile convulsion
 • Recurrences
 1. Akman CI, Montenegro MA, Jacob S, Eck K, Chiriboga C, Gilliam F. Seizure frequency in children with epilepsy: factors influencing accuracy and parental awareness. Seizure 2009; 18(7): 524-9.
 2. Austin JK, Dunn DW, Caffrey HM, Perkins SM, Harezlak J, Rose DF. Recurrent seizures and behavior problems in children with first recognized seizures: a prospective study. Epilepsia 2002; 43(12): 1564-73.
 3. Fetveit A. Assessment of febrile seizures in children. Eur J Pediatr 2008; 167(1): 17-27.
 4. Rajadhyaksha S, Shah KN. Controversies in febrile seizures. Indian J Pediatr 2000; 67(1 Suppl): S71-S79.
 5. Srinivasan J, Wallace KA, Scheffer IE. Febrile seizures. Aust Fam Physician 2005; 34(12): 1021-5.
 6. Karande S. Febrile seizures: a review for family physicians. Indian J Med Sci 2007; 61(3): 161-72.
 7. Doiron OA. Febrile seizures: controversy and consensus. Can Fam Physician 1983; 29: 94-7.
 8. Behrman RE, Jenson HB. Nelson's textbook of pediatrics. 17th ed. Piladelphia, PA: W.B. Saunders; 2004. p. 1815-6.
 9. Andreoli TE, Cecil RLF, Carpenter CCJ, Griggs RC, Loscalzo J. Cecil essentials of medicine. 5th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 2001. p. 958-9.
 10. Kafadar I, Akinci AB, Pekün F, Adal E. The role of sderum zinc level in febrile convulsion etiology. J Pediatr Inf 2012; 6: 90-3.
 11. Shiva S, Barzegar M, Zokaie N, Shiva Sh. Dose supplemental zinc prevent recurrence of febrile seizures? Iran J Neurol 2011; 5(4): 11-4.
 12. Modarresi MR, Shahkarami SMA, Yaghini O, Moasaiiebi D, Mahmoodian T. The relationship between zinc deficiency and febrile convulsion in Isfahan, Iran. Iran J Neurol 2011; 5(2): 29-33.
 13. Amiri M, Farzin L, Moassesi ME, Sajadi F. Serum trace element levels in febrile convulsion. Biol Trace Elem Res 2010; 135(1-3): 38-44.
 14. Qian J, Xu K, Yoo J, Chen TT, Andrews G, Noebels JL. Knockout of Zn transporters Zip-1 and Zip-3 attenuates seizure-induced CA1 neurodegeneration. J Neurosci 2011; 31(1): 97-104.
 15. Garty BZ, Olomucki R, Lerman-Sagie T, Nitzan M. Cerebrospinal fluid zinc concentrations in febrile convulsions. Arch Dis Child 1995; 73(4): 338-41.
 16. Ehsanipour F, Vahid Harandi N, Kani K. Determination of serum zinc level in children with febrile convulsion and its comparison with that of control group. Razi j Med Sci 2005; 12(46): 219-26. [In Persian].
 17. Sadeghzadeh M, Khoshnevis Asl P, Koosha A, Mousavinasab N, Norouzi M. The relation between serum zinc level and febrile seizures in children admitted to Zanjan Valie-Asr Hospital. J Zanjan Univ Med Sci 2011; 19(74): 17-24. [In Persian].
 18. Ehsanipour F, Talebi-Taher M, Vahid Harandi N, Kani K. Serum zinc level in children with febrile convulsion and its comparison with that of control group. Iran J Pediatr 2009; 19(1): 65-8.
 19. Lee JH, Kim JH. Comparison of serum zinc levels measured by inductively coupled plasma mass spectrometry in preschool children with febrile and afebrile seizures. Ann Lab Med 2012; 32(3): 190-3.