مقایسه‌‌ی میدازولام خوراکی به تنهایی یا در ترکیب با کتامین به عنوان پیش‌داروی خوراکی در اعمال جراحی اطفال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌‌های ویژه، دانشگاه علوم پرشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌‌های ویژه، دانشگاه علوم پرشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پرشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از پیش‌داروی (Premedication) خوراکی برای کاهش استرس کودک قبل از جراحی استفاده می‌شود. در حال حاضر میدازولام و کتامین بیشترین استفاده را به عنوان پیش‌دارو دارند. در این مطالعه، تأثیر استفاده از میدازولام خوراکی به تنهایی و یا ترکیب خوراکی میدازولام و کتامین به عنوان پیش‌دارو در اطفالی که تحت اعمال جراحی سرپایی چشم پزشکی قرار گرفتند، بررسی و مقایسه شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی دو سو کور کارآزمایی بالینی، 136 کودک 6 ماه تا 6 سال که تحت عمل جراحی سرپایی چشم پزشکی قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. اطفال به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و 30 دقیقه قبل از شروع عمل جراحی به گروه 1، mg/kg 5/0 میدازولام خوراکی و به گروه 2، ترکیب خوراکی میدازولام mg/kg 25/0 و کتامین mg/kg 5/2 داده شد. در هر دو گروه، فراورده‌ی دارویی در آبمیوه با طعم توت فرنگی با حجم کلی mg/kg 5/0 حل شد. دو گروه از نظر رفتار پایه، پذیرش دارو، رفتار کودک حین جدا شدن از والدین و رگ‌گیری، وضعیت هوشیاری پس از پایان بیهوشی، میزان اضطراب زدایی (30 دقیقه بعد از دادن دارو)، آرام‌بخشی (Sedation) 10، 20 و 30 دقیقه بعد از دادن دارو، تعداد دفعات تلاش جهت رگ‌گیری، و مدت زمان Recovery بررسی و مقایسه شدند. هر گونه عارضه‌ی جانبی مثل تهوع، استفراغ و ... نیز ثبت شدیافته‌ها: در این مطالعه، زمان شروع آرام‌بخشی در گروه ترکیبی سریع‌تر از گروه میدازولام به تنهایی بود. بین دو گروه از نظر معیار آرامش‌بخشی اختلاف معنی‌دار وجود داشت. اختلاف معنی‌داری بین دو گروه از نظر رفتار پایه‌ی کودک، پذیرش دارو، میزان اضطراب‌زدایی، رفتار کودک حین جدایی از والدین، مدت زمان Recovery و وضعیت هوشیاری پس از پایان بیهوشی وجود نداشت. مدت زمان و دفعات تلاش جهت رگ‌گیری در دو گروه یکسان بود؛ اما رفتار کودک حین رگ‌گیری در گروه  ترکیبی بهتر بود. در هر دو گروه 1 کودک دچارتهوع شد. 2 کودک در گروه ترکیبی استفراغ کردند.نتیجه‌گیری: پیش‌داروی خوراکی با ترکیب دوز پایین میدازولام و کتامین آرامش‌بخشی سریع‌تر و مؤثرتری را نسبت به استفاده از میدازولام به تنهایی ایجاد می‌کند و رفتار کودکان حین رگ‌گیری نیز در گروه ترکیبی بهتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oral Midazolam Alone or in Combination with Ketamine as Oral Premedication in Pediatric Ophthalmologic Surgeries

نویسندگان [English]

 • Parvin Sajedi 1
 • Omid Aghadavoudi 2
 • Fereshteh Salimi-Jazi 3
1 Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Administrating premedication for children undergoing outpatient ophthalmologic procedures to reduce costs and increase efficiency is very important. The mostly used drugs for premedication are midazolam and ketamine. In this study, we compared the effectiveness of combined oral midazolam and ketamine with oral midazolam alone in outpatient pediatric ophthalmologic surgeries.Methods: In this double-blinded randomized clinical trial study, 136 children aged 6 months to 6 years undergoing outpatient ophthalmologic procedures with class I or II in American Society of Anesthesiologists (ASA) scale and without systemic disease were enrolled. Children were randomly divided in two groups. Thirty minutes before operation, group 1 received oral midazolam 0.5 mg/kg and group 2 received oral midazolam 0.25 mg/kg with ketamine 2.5 mg/kg. Medications were mixed with strawberry-flavored juice with volume of up to 0.5 ml/kg. In both groups, children’s basic behavior, acceptance of premedication, anxiolysis (30 minutes after premedication), sedation at 10, 20, and 30 minutes after premedication, parental separation behavior (30 minutes after premedication), children’s puncture behavior, number of attempts for venipuncture, puncture duration, post-anesthetic arousal stage at the end of anesthesia and recovery duration were be compared. Any complication like nausea and vomiting were also recorded.Findings: There were significant differences between two groups in sedation score and children's puncture behavior score. There were no significant differences between the two groups regarding the children’s behavior type, acceptance, anxiolysis, parental separation, and arousal stage behavior scores. Numbers of attempts for venipuncture, puncture duration and recovery variables were similar in the two groups. Nausea was seen in one child in both groups. 2 children in combination group vomited.Conclusion: Oral premedication with low dose combination of midazolam and ketamine makes earlier and more effective sedation and better puncture behavior than oral midazolam alone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Midazolam
 • Ketamine
 • Outpatient pediatric ophthalmologic surgery
 • Premedication
 1. Kumar A, Shah ZA, Anuradha, Garg R, Nath MP. Comparative evaluation of ketamine, midazolam and combination of both as oral premedicants in children. J Anaesth Clin Pharmacol 2009; 25(4): 449-53.
 2. Ghai B, Grandhe RP, Kumar A, Chari P. Comparative evaluation of midazolam and ketamine with midazolam alone as oral premedication. Paediatr Anaesth 2005; 15(7): 554-9.
 3. Funk W, Jakob W, Riedl T, Taeger K. Oral preanaesthetic medication for children: double-blind randomized study of a combination of midazolam and ketamine vs midazolam or ketamine alone. Br J Anaesth 2000; 84(3): 335-40.
 4. Debnath S, Pande Y. A comparative study of oral premedication in children with ketamine and midazolam. Indian J Anaesth 2003: 47(1): 45-7.
 5. Remadevi R, Ezhilarasu P, Chandrasekar LJ, Vasudevan A. Comparison of midazolam and ketamine as oral premedicants in pediatric patients. Journal of Anesthesiology 2009; 21(2): 5.
 6. Damle SG, Gandhi M, Laheri V. Comparison of oral ketamine and oral midazolam as sedative agents in pediatric dentistry. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2008; 26(3): 97-101.
 7. Hassani A, Ebrahim Soltani A. Comparison of midazolam and ketamine wth midazolam and ketamin combination in pediatric anesthesia alone. Tehran Univ Med J 2002; 60(5): 423-8.
 8. McCann ME, Kain ZN. The management of preoperative anxiety in children: an update. Anesth Analg 2001; 93(1): 98-105.
 9. Jain K, Ghai B, Saxena AK, Saini D, Khandelwal N. Efficacy of two oral premedicants: midazolam or a low-dose combination of midazolam-ketamine for reducing stress during intravenous cannulation in children undergoing CT imaging. Paediatr Anaesth 2010; 20(4): 330-7.
 10. Shah S, Shah S, Apuya J, Gopalakrishnan S, Martin T. Combination of oral ketamine and midazolam as a premedication for a severely autistic and combative patient. J Anesth 2009; 23(1): 126-8.
 11. Trabold B, Rzepecki A, Sauer K, Hobbhahn J. A comparison of two different doses of ketamine with midazolam and midazolam alone as oral preanaesthetic medication on recovery after sevoflurane anaesthesia in children. Paediatr Anaesth 2002; 12(8): 690-3.
 12. Darlong V, Shende D, Singh M, Garg R, Pandey R, Punj J. Low- versus high-dose combination of midazolam-ketamine for oral premedication in children for ophthalmologic surgeries. Singapore Med J 2011; 52(7): 512-6.