بررسی ارتباط نتایج آزمایشگاهی با عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و دو

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه جهت بررسی رابطه‌ی کنترل دقیق قند خون با شاخص‌های شناختی- عملکردی و مشخصات دموگرافیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 انجام شد.روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 73 نفر از مراجعین مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. آزمون عملکرد مداوم (Continuous performance test  یا CPT)، قند خون ناشتا (Fasting blood sugar یا FBS)، قند خون 2 ساعت پس از غذا (Blood sugar 2 hours postprandial یا BS 2hpp)، هموگلوبین گلیکوزیله (hemoglobin A1c یا HbA1C) اخیر و متوسط HbA1C 3 تا 11 ماه گذشته اندازه‌گیری شد. ارتباط CPT با مشخصات دموگرافیک بیماران، نوع دیابت و نتایج آزمایشگاهی توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری Student-t، ANOVA و ضریب همبستگی Pearson بررسی شد.یافته‌ها: شاخص تکانشگری در دیابت نوع یک از نوع دو کمتر بود (034/0 = P). ارتباط مستقیم معنی‌داری بین شاخص تکانشگری با استفاده از انسولین NPH، FBS، BS2hpp و HbA1C اخیر و نیز سن بیمار یافت شد. بین سرعت متوسط واکنش با سن بیمار و سن تشخیص بیماری نیز ارتباط مستقیم معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P).نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان‌دهنده‌ی بیشتر بودن عوارض شناختی در سن بالاتر، سن تشخیص بالاتر و نوع 2 دیابت بودند. به علاوه ارتباط کنترل دقیق قند خون و استفاده از انسولین NPH همراه با کاهش عوارض شناختی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Laboratory Results and Cognitive Function in Patient with Type I and Type II Diabetes Mellitus

نویسندگان [English]

 • Abdolvahid Roohollahi-Koshteli 1
 • Mostafa Najafi 2
 • Ali Kachooei 3
 • Zahra Mollabashi 4
 • Bijan Iraj 5
1 Student of Medicine, School of Medicine AND Students Research Committee Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Endocrinology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Microbiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Endocrinology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study established to investigate the association among exact blood glucose control, performative and cognitive values, and patients’ demographic properties in patient with type I and type II diabetes mellitus.Methods: This episodic descriptive-analytic study was performed on 73 patients with type I and type II diabetes mellitus in Metabolism and Endocrinology Research Center of Isfahan University of Medical Sciences, Iran. The patients were assessed using continuous performance test (CPT); the association of the results and recent laboratory values, such as hemoglobin A1c (HbA1c), 2-hour postprandial blood sugar (2-h PPBS), fasting blood sugar (FBS), in the recent 6 months and also, patients’ demographic properties and diabetes type was evaluated by Student-t, ANOVA and Pearson’s coefficient correlation tests.Findings: The impulsivity value in type I diabetes was lower than type II (P = 0.034); there was a direct and meaningful association between impulsivity value and taking neutral protamine Hagedorn (NPH) insulin. There was a direct and meaningful association among impulsivity value, recent FBS, 2-h PPBS, HbA1C levels and patients’ age, also, among mean values of reaction rate and patients’ age and the age of diagnosing the disease (P < 0.05 for all).Conclusion: The findings indicate that cognitive impairment in type II diabetes and elderly are more than other ages which is in favor of association between exact blood glucose control, and insulin NPH taking with decreasing in cognitive impairments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Type I diabetes mellitus (T1DM)
 • Type II diabetes mellitus (T2DM)
 • Continuous performance test
 • Blood glucose
 • Cognitive impairment
 1. Roriz-Filho S, Sa-Roriz TM, Rosset I, Camozzato AL, Santos AC, Chaves ML, et al. (Pre)diabetes, brain aging, and cognition. Biochim Biophys Acta 2009; 1792(5): 432-43.
 2. Barrou Z, Lemaire A, Boddaert J, Verny M. Diabetes mellitus and cognition: is there a link?. Psychol Neuropsychiatr Vieil 2008; 6(3): 189-98.
 3. Biessels GJ, Deary IJ, Ryan CM. Cognition and diabetes: a lifespan perspective. Lancet Neurol 2008; 7(2): 184-90.
 4. Biessels GJ, Gispen WH. The impact of diabetes on cognition: what can be learned from rodent models? Neurobiol Aging 2005; 26(Suppl 1): 36-41.
 5. Ruis C, Biessels GJ, Gorter KJ, van den Donk M, Kappelle LJ, Rutten GE. Cognition in the early stage of type 2 diabetes. Diabetes Care 2009; 32(7): 1261-5.
 6. Knight S, Northam E, Donath S, Gardner A, Harkin N, Taplin C, et al. Improvements in cognition, mood and behaviour following commencement of continuous subcutaneous insulin infusion therapy in children with type 1 diabetes mellitus: a pilot study. Diabetologia 2009; 52(2): 193-8.
 7. Perantie DC, Lim A, Wu J, Weaver P, Warren SL, Sadler M, et al. Effects of prior hypoglycemia and hyperglycemia on cognition in children with type 1 diabetes mellitus. Pediatr Diabetes 2008; 9(2): 87-95.