مقایسه‌ی روش‌های مختلف در جداسازی نوکاردیا: نامه به سردبیر

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه باکتری‌شناسی و ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

چکیده

سردبیر محترم مجله‌ی دانشکده‌ی پزشکی اصفهانبا سلام و احتراممقاله‌ی چاپ‌شده در مجله‌ی علمی منسوب به جناب‌عالی (سال سی و یکم/ شماره‌ی 230/ هفته‌ی چهارم اردیبهشت ماه 1392) تحت عنوان: «جداسازی و تشخیص گونه‌های نوکاردیا از نمونه‌های خاک بر طبق مقایسه‌ی سه روش جداسازی»، به نظر می‌رسد دارای اشکالاتی است که در صورت رفع نشدن محققانی که تمایل داشته باشند در آینده از آن مقاله استفاده نمایند دچار خطا خواهند شد.توضیح مسأله: همان گونه که مطلع هستید نوکاردیا یک باکتری رشته‌ای هوازی گرم مثبت، Partially acid-fast و غیر متحرک می‌باشد (2-1). این باکتری که در محیط پراکنده است قادر است از طریق پوست یا استنشاق وارد بدن میزبان مناسب شود و عفونت‌های پوستی، ریوی و گاهی مغزی ایجاد نماید (3)....

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Different Nocardia Isolation Techniques: Letter to the Editor

نویسندگان [English]

 • Mehdi Fatahi Bafghi 1
 • Seyyed Saeed Eshraghi 2
 • Masoumeh Rasouli-Nasab 3
 • Shadi Habibnia 3
 • Parvin Heidarieh 4
1 PhD Candidate, Department of Microbiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Microbiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Microbiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Alborz University of Medical Sciencec, Karaj, Iran
چکیده [English]

Nocardia spp are aerobic, Gram positive, weakly acid fast and non-motile bacteria. The bacteria invade the human body from the environment via trauma or the respiratory tract and cause cutaneous, pulmonary, and systemic disorder. So far, number of isolation techniques are described including: 1. paraffin baiting technique, 2. humic acid-vitamin agar, and 3. selective buffered charcoal-yeast extract medium e. g.

 1. Eshraghi SS. Molecular typing of Nocardia species. J Med Bacteriol 2012; 1(1): 38-45.
 2. Eshraghi S, Amin M. Nocardia asteroides complex in patient with symptomatic pulmonary nocardiosis in a patient with bronchiectasis. Iran J Public Health 2001; 30(3-4): 99-102.
 3. Brown-Elliott BA, Brown JM, Conville PS, Wallace RJ, Jr. Clinical and laboratory features of the Nocardia spp. based on current molecular taxonomy. Clin Microbiol Rev 2006; 19(2): 259-82.
 4. Garrett MA, Holmes HT, Nolte FS. Selective buffered charcoal-yeast extract medium for isolation of nocardiae from mixed cultures. J Clin Microbiol 1992; 30(7): 1891-2.
 5. Shawar RM, Moore DG, LaRocco MT. Cultivation of Nocardia spp. on chemically defined media for selective recovery of isolates from clinical specimens. J Clin Microbiol 1990; 28(3): 508-12.
 6. Singh M, Sandhu RS, Randhawa HS. Comparison of paraffin baiting and conventional culture techniques for isolation of Nocardia asteroides from sputum. J Clin Microbiol 1987; 25(1): 176-7.
 7. Mishra SK, Randhawa HS. Application of paraffin bait technique to the isolation of Nocardia asteroides from clinical specimens. Appl Microbiol 1969; 18(4): 686-7.
 8. Gordon RE, Hagan WA. A study of some acid-fast actinomycetes from soil with special reference to pathogenicity for animals. J Infect Dis 1936;59(2): 200-6.
 9. Khan ZU, Neil L, Chandy R, Chugh TD, Al-Sayer H, Provost F, et al. Nocardia asteroides in the soil of Kuwait. Mycopathologia 1997; 137(3): 159-63.
 10. Portaels F. Isolation and distribution of Nocardiae in the Bas-Zaire. Ann Soc Belg Med Trop 1976; 56(2): 73-83. [In French].
 11. Gugnani HC, Unaogu IC, Emeruwa CN. Incidence of pulmonary infection due to Nocardia species in Nigeria. Mycoses 1991; 34(7-8): 359-61.
 12. Ollar RA. A paraffin baiting technique that enables a direct microscopic view of "in situ" morphology of Nocardia asteroides with the acid-fast or fluorescence staining procedures. Zentralbl Bakteriol Orig A 1976; 234(1): 81-90.
 13. Garcia Rodriguez JA, Martin LF, Villar Galan JL. Pulmonary nocardiosis. A case report (author's transl). Med Clin (Barc ) 1979; 73(2): 73-6. [In Spanish].
 14. Shojaei H, Hashemi A, Heidarieh P, Eshraghi S, Khosravi AR, Daei NA. Clinical isolation of Nocardia cyriacigeorgica from patients with various clinical manifestations, the first report from Iran. Med Mycol J 2011; 52(1): 39-43.