گزارش یک مورد چرخش لوله‌ی فالوپ ناشی از تومور کارسینوئید در یک خانم باردار

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: چرخش لوله فالوپ از علل غیر شایع درد قسمت تحتانی شکم به خصوص در سنین باروری است. علائم بالینی غیر اختصاصی بوده، شامل درد حاد شدید قسمت تحتانی شکم همراه با تهوع و استفراغ می‌باشد که اغلب بعد از جراحی به علت شکم حاد تشخیص داده می‌شود. تشخیص فوری و اقدام جراحی بموقع می تواند سبب حفظ لوله رحمی گردد. تشخیص و درمان زودرس برای حفظ باروری فرد ضروری است. در موارد مشکوک به چرخش لوله فالوپ، درمان جراحی را نباید به تعویق انداخت، زیرا با تعویق درمان، لوله درگیر دچار نکروز شده و عملکرد خود را از دست خواهد داد.گزارش مورد: این گزارش از خانم باردار با حاملگی نزدیک به ترم است که بیش از 7 ماه دردهای مکرر در قسمت تحتانی راست شکم داشت و به دلیل افت قلب جنین سزارین شد. لوله فالوپ دچار چرخش و نکروز شده بود که سالپنژکتومی انجام گردید و در پاتولوژی، تومورکارسینویید گزارش شد.نتیجه‌گیری: این مورد نادر بوده و از تشخیص های افتراقی شکم حاد در طی بارداری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolated Fallopian Tube Torsion in a Pregnant Woman due to a Carcinoid Tumor: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Elham Naghshineh 1
 • Marzieh Tavakoli 2
1 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Fallopian tube torsion is a rare cause of lower abdominal pain especially in reproductive ages. Clinical symptoms are not specific and include acute and sever lower abdominal pain, nausea, and vomiting. Diagnosis would take place after surgery by acute abdomen signs. Early diagnosis and prompt surgery could help to preserve fallopian tube and is essential to preserve fertility. In suspected cases, surgical treatment should not be delayed, as tubular necrosis and permanent lack of its performance may occur.Case Report: We report a pregnant woman with near-term pregnancy who suffered from recurrent lower abdominal pain for more than 7 months. The diagnosis of fallopian tube torsion and necrosis was made at time of cesarean section due to fetal distress, and salpingectomy was performed. Carcinoid tumor was reported in pathology.Conclusion: This condition is rare and would be in mind as a differential diagnosis of acute abdomen in pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fallopian tube torsion
 • Pregnancy
 • Salpingectomy
 1. Adekanmi OA, Barrington JW, Edwards G, Farrell D. Isolated torsion and haemorrhagic infarction of a normal fallopian tube in an eleven year old girl. BJOG 2000; 107(8): 1047-8.
 2. Argenta PA, Yeagley TJ, Ott G, Sondheimer SJ. Torsion of the uterine adnexa. Pathologic correlations and current management trends. J Reprod Med 2000; 45(10): 831-6.
 3. Baker KS, Chaudhry AA, Gupta R. Isolated fallopian tube torsion: a case report and review of literature. OMICS J Radiol 2013, 2(2): 113.
 4. Wong SW, Suen SH, Lao T, Chung KH. Isolated fallopian tube torsion: a series of six cases. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89(10): 1354-6.
 5. Kaur K, Verger C, Awala A. Isolated fallopian tube torsion: a case series. BJOG 2013; 120(Suppl s1): 365.
 6. van der Zanden M, Nap A, van KM. Isolated torsion of the fallopian tube: a case report and review of the literature. Eur J Pediatr 2011; 170(10): 1329-32.
 7. Wang PH, Yuan CC, Chao HT, Shu LP, Lai CR. Isolated tubal torsion managed laparoscopically. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2000; 7(3): 423-7.
 8. Lineberry TD, Rodriguez H. Isolated torsion of the fallopian tube in an adolescent: a case report. J Pediatr Adolesc Gynecol 2000; 13(3): 135-7.
 9. Pena JE, Ufberg D, Cooney N, Denis AL. Usefulness of Doppler sonography in the diagnosis of ovarian torsion. Fertil Steril 2000; 73(5): 1047-50.
 10. Rizk DE, Lakshminarasimha B, Joshi S. Torsion of the fallopian tube in an adolescent female: a case report. J Pediatr Adolesc Gynecol 2002; 15(3): 159-61.
 11. Cass DL, Hawkins E, Brandt ML, Chintagumpala M, Bloss RS, Milewicz AL, et al. Surgery for ovarian masses in infants, children, and adolescents: 102 consecutive patients treated in a 15-year period. J Pediatr Surg 2001; 36(5): 693-9.
 12. Templeman C, Fallat ME, Blinchevsky A, Hertweck SP. Noninflammatory ovarian masses in girls and young women. Obstet Gynecol 2000; 96(2): 229-33.
 13. Ghomian N, Lotfalizadeh M. Isolated torsion of fallopian tube in a 12-year-old premenarcheal girl; a case report. J Reprod Fertil 2008; 9(3): 283-8. [In Persian].
 14. Bahasadri S. Isolated torsion of the fallopian tube in pregnancy: a case report. Razi J Med Sci 2001; 8(26): 1389-91. [In Persian].
 15. Bijarnia R, Saxena P, Das GC, Nath JD. Isolated fallopian tube torsion- an uncommon cause of acute abdomen. Indian Journal of Medical Specialities 2012; 3(2): 42.
 16. Bozkurt M, Kara D., Isolated torsion of the fallopian tube in a postmenopausal woman; a rare entity. Proceedings in Obstetrics and Gynecology 2013; 3(2): 1-7.
 17. Casey RK, Damle LF, Gomez-Lobo V. Isolated fallopian tube torsion in pediatric and adolescent females: a retrospective review of 15 cases at a single institution. J Pediatr Adolesc Gynecol 2013; 26(3): 189-92.
 18. Athanasias P, Doumouchtsis SK, Malick R, Croucher C. Isolated fallopian tube torsion: a rare variant of a common entity with successful laparoscopic detorsion. J Obstet Gynaecol 2013; 33(3): 318-9.
 19. Bora SA, Kanapathippillai R, Backos M. Isolated fallopian tube torsion: an unusual cause of acute abdominal pain. BMJ Case Rep 2011; 2011.
دوره 32، شماره 277 - شماره پیاپی 277
فروردین و اردیبهشت 1393
صفحه 292-297
 • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1392
 • تاریخ بازنگری: 12 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401