مطالعه‌ی بالینی ارتباط سندرم مقاومت به انسولین با پولیپ‌های آدنوماتوس کولون و رکتوم در افراد 50 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 پاتولوژیست بالینی- تشریحی، آزمایشگاه دکتر فولادی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مقاومت به انسولین، عبارت از عدم حساسیت بافت‌ها به برداشت گلوکز است. پولیپ‌های ﻛﻮﻟﻮن و رکتوم بر مبنای هیستولوژی، خطر تبدیل به فرم بدخیم نئوپلاستیک دارد. یک سری عوامل خطر غیر قابل کنترل در پیدایش نئوپلاسم‌های کولون و رکتوم دخالت دارند و برخی از آن‌ها به طور نسبی یا کامل، قابل کنترل هستند، از جمله می‌توان به مقاومت به انسولین اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط مقاومت به انسولین با ابتلا به نئوپلاسم‌های کولون و رکتوم در افراد 50 سال و بالاتر بود.روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی مقطعی بر روی 200 بیمار 50 سال و بالاتر با اندیکاسیون کلونوسکوپی انجام شد که عوامل خطری مانند سابقه‌ی فامیلی سرطان کولون یا ابتلا به سرطان، بیماری‌های التهابی روده، کم خونی، خونریزی رکتوم و غیره را نداشتند. BP (Blood pressure)، دور کمر (WC یا Waist circumference)، قد و وزن، HDL (High-density lipoprotein)، TG (Triglyceride)، FBS (Fasting blood sugar)، کلسترول و انسولین پلاسمای بیماران اندازه‌گیری شد و بعد کلونوسکوپی شدند و در صورت وجود ضایعه‌ی غیر طبیعی، نمونه به پاتولوژی ارسال شد. در انتها اطلاعات ثبت شده در فرم توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 آنالیز شد.یافته‌ها: در افراد 50 سال و بالاتر، افراد مبتلا به سندرم مقاومت به انسولین و فراوانی پولیپ‌های کولون و رکتوم بیشتر است (007/0 = P). میان افراد مبتلا به سندرم مقاومت به انسولین، افراد با قند خون ناشتای بالا و خانم‌های با HDL پایین و نیز سندرم متابولیک، با پولیپ‌های کولورکتال پیشرفته ارتباط معنی‌داری وجود داشت (050/0 < P). اما مواردی مانند فشار خون بالا، سن، جنس، چاقی و هیپر تری‌گلیسریدمی ارتباط معنی‌داری با پولیپ‌های کولورکتال پیشرفته نداشتند (050/0 < P).نتیجه‌گیری: فراوانی پولیپ‌های کولون و رکتوم و به خصوص نوع پیشرفته‌ی آن‌ها در افراد مبتلا به مقاومت به انسولین، افراد مبتلا به دیابت و افراد مستعد ابتلا به دیابت، بیشتر می‌باشد و به نظر می‌رسد که این گروه افراد، جهت پیشگیری از عوارض و مرگ و میر ناشی از کانسرهای کولون و رکتوم باید در سنین پایین‌تری کلونوسکوپی شوند. هر چند لازم است در این زمینه مطالعات بیشتری انجام شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Studies Regarding Relation of Insulin Resistant Syndrome and Colorectal Polyps in People with 50 Years of Age and More

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza Hemmat 1
 • Ahmad Sobhani 1
 • Zeynab Fallah 2
 • Zahra Torabi 3
 • Lotfollah Fouladi 4
 • Rahmatollah Rafiei 1
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Clinical Anatomical Pathologist, Dr. Fouladi Laboratory, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Insulin resistance is a condition in the form of the lack of sensitivity of the tissues for removing glucose. Colorectal polyps, with the histology basis, have the risk in transforming to the malignant neoplastic form. There are some uncontrollable risk-factors that influence the immergence colorectal neoplasms; though some of them are relatively controllable, among which the insulin resistance could be named. The aim of this investigation was analyzing the relation between insulin resistance and affecting to colorectal neoplasms in the people with 50 years of age or more.Methods: This descriptive-analytic cross-sectional study was conducted on 200 patients with 50 years of age and more, with indications of colonoscopy and without the risk factors such as family history of colon cancer cancer, intestinal inflammation, anemia, rectal bleeding and so on. Blood pressure, waist circumference, height and weight of patients were measured. The levels of high-density lipoprotein (HDL), fasting blood sugar (FBS), triglyceride (TG), and plasma insulin were measured and then, they underwent colonoscopy. In case of observing any abnormal disorders, the samples were sent for pathological controls. Finally, the recorded data were analyzed.Findings: The frequency of colorectal polyps were more in patients with insulin resistance syndrome (P = 0.007). There were significant relations between people with insulin resistance syndrome, the people with raised fasting blood sugar, and the ladies with low HDL and metabolic syndrome with the adenoma with advanced pathology (P < 0.05); but no significant relation existed in cases of hypertension, age, sex, obesity and hypertriglyceridemia (P > 0.05).Conclusion: This study shows that the frequency of colorectal polyps, especially with the advanced pathology, is more in the people with insulin resistance or diabetes mellitus or the people who are susceptible to diabetes. It is recommended for the mentioned patients to have investigations of colonoscopy in younger ages to prevent deaths due to colorectal cancer. It is also necessary to have more investigations in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insulin resistance syndrome
 • Metabolic Syndrome
 • Colorectal polyp
 1. Moller DE, Flier JS. Insulin resistance--mechanisms, syndromes, and implications. N Engl J Med 1991; 325(13): 938-48.
 2. Ransohoff DF. How much does colonoscopy reduce colon cancer mortality? FREE. Ann Intern Med 2009; 150(1): 50-2.
 3. Baxter NN, Goldwasser MA, Paszat LF, Saskin R, Urbach DR, Rabeneck L. Association of colonoscopy and death from colorectal cancer. Ann Intern Med 2009; 150(1): 1-8.
 4. Giovannucci E. Metabolic syndrome, hyperinsulinemia, and colon cancer: a review. Am J Clin Nutr 2007; 86(3): 836S-42S.
 5. Komninou D, Ayonote A, Richie JP, Jr., Rigas B. Insulin resistance and its contribution to colon carcinogenesis. Exp Biol Med (Maywood) 2003; 228(4): 396-405.
 6. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation 2002; 106(25): 3143-421.
 7. Hanson RL, Imperatore G, Bennett PH, Knowler WC. Components of the "metabolic syndrome" and incidence of type 2 diabetes. Diabetes 2002; 51(10): 3120-7.
 8. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turner RC. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia 1985; 28(7): 412-9.
 9. Yoshida I, Suzuki A, Vallee M, Matano Y, Masunaga T, Zenda T, et al. Serum insulin levels and the prevalence of adenomatous and hyperplastic polyps in the proximal colon. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4(10): 1225-31.
 10. Marugame T, Lee K, Eguchi H, Oda T, Shinchi K, Kono S. Relation of impaired glucose tolerance and diabetes mellitus to colorectal adenomas in Japan. Cancer Causes Control 2002; 13(10): 917-21.
 11. Kim Y, Kim Y, Lee S. An association between colonic adenoma and abdominal obesity: a cross-sectional study. BMC Gastroenterology 2009; 9: 4.
 12. Macrae FA, Young GP. The Neoplastic and non-neoplastic polyps of colon and rectum. In: Yamada T, Editor. Textbook of Gastroenterology. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. p. 1883-910.
 13. Ahnen D, Macrae F. Approach to the patient with colonic polyps [Online]. [cited 2014 Mar 25]; Available from: URL:http://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-patient-with-colonic-polyps
 14. Inoue M, Iwasaki M, Otani T, Sasazuki S, Noda M, Tsugane S. Diabetes mellitus and the risk of cancer: results from a large-scale population-based cohort study in Japan. Arch Intern Med 2006; 166(17): 1871-7.
 15. Morita T, Tabata S, Mineshita M, Mizoue T, Moore MA, Kono S. The metabolic syndrome is associated with increased risk of colorectal adenoma development: the Self-Defense Forces health study. Asian Pac J Cancer Prev 2005; 6(4): 485-9.
 16. Wang YY, Lin SY, Lai WA, Liu PH, Sheu WH. Association between adenomas of rectosigmoid colon and metabolic syndrome features in a Chinese population. J Gastroenterol Hepatol 2005; 20(9): 1410-5.